SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Humanism and the Renaissance - L0286
Title: Humanismus a renesance
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Pavel Helan, Th.D.
Teacher(s): ThDr. Pavel Helan, Th.D.
Annotation - Czech
Seznámení s literaturou v českém jazyce týkající se tématu, s historickým vývojem na Apeninském poloostrově sklonku středověku a počátku novověku s přihlédnutím k celoevropským a středomořským vztahům, nástup protorenesančních a renesančních prvků v jednotlivých odvětvích lidské činnosti, nejvýraznější osobnosti italské renesance (Dante Alighieri, Machiavelli apod.), renesance v zaalpské Evropě, recepce renesančních motivů v českých zemích.
Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Syllabus - Czech

Pojmy renesance a humanismus; literatura. Politická situace na Apeninském poloostrově v období nástupu humanismu. Architektura vrcholného středověku. Malířství vrcholného středověku. Dante Alighieri. Božská komedie. Francesco Petrarca. Cola di Rienzo. Florencie 15. století. Renesanční papežové. Vrchol italské renesance.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.
Ke zkoušce je požadována znalost 3 textů, z každého bodu (rozumí se A, B a C) uvedeného v literatuře jeden dle vlastního výběru. Po předchozí domluvě - i po internetu - se lze domluvit i na jiné literatuře související s tématem, namísto uvedených, například lze nastudovat jinou osobnost místo uvedených v bodě C.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Literature - Czech

Literatura:
A)
Josef Macek: Italská renesance Praha 1965
Peter Burke: Renesance, Praha 1996
Kol. autorů: Umění italské renesance, editor Rolf Toman, Praha 1996
Pavel Helan: Srovnání dvou přístupů ke studiu italské renesance - Josef Macek a Peter Burke, in: Theologická Revue, Praha 2000, 3, str. 287-293
Vanda Vybíralová: Beatrice a Laura - Významová struktura ústředních ženských postav u Danta a Petrarky, Praha 2005
B)
Giuliano Procacci: Dějiny Itálie, Praha 1997, část I. - do str. 176
Christopher Hibbert: Florencie, Praha 1997 - str. 28-230
Christopher Hibbert: Řím, Praha 1998 - str. 104 - 214
Tommaso Astarita - Mezi vodou slanou a svěcenou - dějiny jižní Itálie, Praha 2006 - Druhá až pátá kapitola (str. 23 - 134)
C)
Indro Montanelli: Dante a jeho doba, Praha 1981
Jaroslav Pokorný: Dante, Praha 1966
Josef Macek: Cola di Rienzo, Praha 1965
Quentin Skinner: Machiavelli, Praha 1995
Oldřich J. Blažíček: Michelangelo, Praha 1975
Zdeněk Stříbrný: Shakespeare, Praha 1964
Germaine Greerová: Shakespeare, Praha 1996
P. E. Russell: Cervantes, Praha 1996
Rudolf Chadraba: Albrecht Dürer, Praha 1964
Jiří Špička: Petrarca - homo politicus, Argo 2010

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html