SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Ancient Philosophy - L0234
Title: Antická filozofie
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Student bude umět charakterizovat jednotlivá období, v nichž se rozvíjela antická filozofie (presokratici, klasické období, helénistické období, římské období a pozdní antika) a vysvětlit názory hlavních škol (klasická a střední akademie, Aristotelés a peripatetici, stoicismus a kynismus, epikureismus, skepticismus a pyrrhonismus, pythagoreismus, novoplatonismus) v oblasti epistemologie, fyziky a etiky. Bude umět chronologicky zařadit hlavní postavy antické filozofie, charakterizovat jejich filozofické názory, případně je přiřadit k filozofickým školám. Bude umět vysvětlit zadané řecké termíny v relevantních filozofických kontextech.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Úvod do studia antické filozofie: cíle, metody, limity poznání a přesahy do dalších disciplín. Archaické období a presokratovští myslitelé. Klasické období, athénská polis, sofisté a Sókratés. Platón a stará Akadémia. Aristotelés a začátek peripatetické školy. Řečtí atomisté. Hellénistické období, kulturní a politická charakteristika, hellénistické školy.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Docházka 75%. Písemný test ze základní terminologie a faktografie (prosópografie, chronologie), ústní zkouška z prostudované literatury.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Povinná:
Armstrong, A. H.: Filosofie pozdní antiky. Praha: Oikúmené, 2002

Hadot, P.: Co je antická filosofie? Přel. Křížová, M. Praha: Vyšehrad, 2017

Long, A. A.: Hellénistická filozofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové. Praha: Oikúmené, 2003

Aristotelés: Etika Níkomachova. Přel. Kříž, A. Praha: Petr Rezek, 1996

Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Přel. Kolář, A. Praha: Československá akademie věd, 1964 (1998).

Epiktétos: Rukojeť. Rozpravy. Přel. Kuthan, R. Praha: Svoboda, 1972

Platón: Ústava. Přel. Hošek, R. Praha: Svoboda - Libertas, 1993

Platón: Faidón / Kratylos / Kritón / Obrana Sókratova / Gorgiás. Přel. Novotný, Fr. Praha: Oikúmené, 2003

Řečtí atomisté, přel. Svoboda, K. Praha: Svoboda, 1980

Svatý Augustin: Vyznání. Přel. Koupil, O. - Kyralová, M. - Mareš. P. Praha: Karlemitánské nakladatelství, 2015

Doporučená:
Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikúmené, 2001

Kirk, G. S. - Raven, J. E. - Schofield, M.: Předsókratovští filosofové. Praha: Oikúmené, 2004

Rist, J. M.: Stoická filosofie. K. Praha: Oikúmené, 1998

Aristotelés: Metafyzika. Přel. Kříž, A. Praha: Petr Rezek, 1996

Lucretius: O přírodě, přel. J. Nováková. Praha: Svoboda, 1971

Marcus Aurelius, A. Hovory k sobě. Praha: Mladá fronta, 1999

Platón: Faidros / Filébos / Parmenidés / Prótagorás / Sofistés / Symposion / Theaitétos / Zákony. Přel. Novotný, Fr. Praha: Oikúmené, 2003

Seneca, L. A. O dobrodiních. Praha: Svoboda, 1991

Seneca, L. A. Výbor z listů Luciliovi. Praha: Svoboda, 1987

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html