SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of European Culture in the Ancient Era and the Middle Ages II - L0213
Title: Dějiny evropské kultury ve starověku a středověku II.
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Pavel Helan, Th.D.
Teacher(s): ThDr. Pavel Helan, Th.D.
Annotation - Czech
Předmět představí klíčové události kulturních evropských dějin. Bude kladen důraz na jejich význam při formování neustále se měnící kulturní identity evropského kontinentu. Počínaje antikou a konče kulturou počátku 16. století; přednáškový cyklus využije znalosti z oblasti literatury, umění, vědy ke zkoumání evropských kulturních dějin z hlediska kontinuity a změn. Zvláštní pozornost bude věnována Apeninskému poloostrovu. Budou reflektovány kulturní jevy, které jsou pro Evropu v tomto období charakteristické. Předpokladem je znalost obecných dějin.
Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Syllabus - Czech

Antika a římská říše. Církevní politika a rané státy. Rozvoj městské kultury. Ekonomické a technologické změny. Karolinská a otonská renesance. Boje o investituru a vliv na malířství a architekturu. Dante Alighieri, Francesco Petrarca. Počátky humanismu. Kontinuita a změna: nové způsoby pohledu na člověka a svět.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Ústní zkouška.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Dle podmínek zakončení předmětu.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Literature - Czech

Povinná:
Vladimír CHLUP, Západ. Kronika naší kultury, Olomouc: Chlup-net, 2017 s. 1-274.

Doporučená:
LE GOFF, Jacques a SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Překlad Lada Bosáková. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2014. 935 s. ISBN 978-80-7429-130-2.
BROOKE, Christopher Nugent Lawrence. Evropa středověku v letech 962-1154. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 479 s. Dějiny Evropy; sv. 2. ISBN 80-7021-831-2.
COLLINS, Roger. Evropa raného středověku 300-1000. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 479 s. Dějiny Evropy. ISBN 80-7021-660-3.
LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Překlad Josef Čermák. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s., [8] s. barev. obr. příl. Kulturní historie. ISBN 80-7021-808-8.
HEER, Friedrich. Evropské duchovní dějiny. Překlad Martin Žemla. Vyd. 2., opr. Praha: Vyšehrad, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7429-470-9.
HAY, Denys. Evropa pozdního středověku 1300-1500. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 412 s. Dějiny Evropy. ISBN 978-80-7021-986-7.
MONTANELLI, Indro. Dante a jeho doba. Praha 1981.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html