SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar on Ancient Philosophy - L0198
Title: Seminář k antické filozofii
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (09.09.2019)
ANOTACE SEMINÁŘE PRO ROK 2019: Teorie genderu a sexuality ve starověké filozofii na základě publikace GRAHN-WILDER, Malin. Gender and Sexuality in Stoic Philosophy. Palgrave Macmillan, 2018. OBECNÁ ANOTACE: Student se seznámí se základní interpretačními metodami a osvojí si základní dovednosti potřebné pro samostatnou práci na interpretaci starověkého filozofického nebo teologického textu. Bude schopen pracovat s bibliografickými databázemi a sekundární literaturou k danému tématu, popřípadě s komentáři. Bude schopen prezentovat v mluvené nebo psané formě referát k zadanému tématu na základě prostudované odborné literatury. Těžiště semináře bude v rozvíjení dovedností, ale student si prohloubí také své znalosti z dané oblasti antické filozofie. Téma semináře se bude měnit dle aktuální náplně odborné práce vyučujícího.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Úvod do aktuálně zvoleného tématu (představení problému, pramenných textů a jejich autorů a žánrů, historických a kulturních okolností a myšlenkového kontextu). Přehled bádání a vymezení problému. Systematická četba pramenných textů v originálním jazyce (s oporou v překladu do moderního jazyka pro méně pokročilé studenty), interpretace a překlad. Průběžně zpracování a přednesení referátů k jednotlivým otázkám.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Docházka 75% a aktivní účast. Přednesení referátu nebo vypracování seminární páce.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (21.09.2019)

Základní literatura pro rok 2019:

GRAHN-WILDER, Malin. Gender and Sexuality in Stoic Philosophy. Palgrave Macmillan, 2018.

Další literatura:

Při semináři budou užívány moderní kritické edice pramenných textů a další specializovaná literatura dle aktuálního tématu semináře.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html