SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading Texts - Greek I - L0179
Title: Četba textů – řečtina I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.03.2018)
Kurz je věnován komentované četbě vybraného textu patristického autora (vždy se volí jiné texty). Student si během seminářů prohloubí pasivní kompetenci v řeckém jazyce tím, že si procvičí známou řeckou gramatiku a seznámí se s dalšími gramatickými formami a slovní zásobou, které se vyskytnou ve studovaných textech. Student se seznámí se základními metodami práce se starověkým filozofickým nebo teologickým textem (užití kritického aparátu edice, sémantická analýza, hermeneutické a translatologické postupy). Vstupní požadavky: Znalost řeckého jazyka na úrovni minimálně Řečtina II. (Novozákonní řečtina II.).
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Literární a historický úvod do aktuálně zvoleného textu (autor a jeho dílo, žánr textu, adresáti a historické okolnosti jeho sepsání). Systematická četba díla v originálním jazyce, překlad a interpretace jeho myšlení s výklady myšlenkových zdrojů a kontextů.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Aktivní účast na 75% hodin semináře podložená takovou domácí přípravou, že student bude schopen s pomocí vedoucího překládat zkoumaný text. Při nedostatku ve frekvenci nebo aktivitě účasti (např. u studentů nedostatečně pokročilých v řeckém jazyce) student zpracuje písemně referát ze zadaného cizojazyčného článku, článků nebo kapitoly z monografie, které se věnují problematice zkoumaného textu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Povinná:
LAMPE, G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. 12th ed. Oxford: Oxford University Press, 1995

LIDDELL, H. G. - SCOTT, R. - JONES, H. S. A Greek-English Lexicon. With a revised supplement. Oxford: Clarendon Press, 1996

SMYTH, H. W. Greek Grammar. Harvard University Press, 1984

Při semináři bude využita moderní kritická edice aktuálně vybraného textu.

Další specializovaná literatura může být prezentována dle potřeby v průběhu semináře.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html