SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Greek II - L0176
Title: Řečtina II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Výklad řecké morfologie a větné syntaxe, doplněný cvičeními, četbou a překladem novozákonních řeckých textů v učebnici BARTOŇ, Uvedení do novozákonní řečtiny. Student umí číst řecký text, skloňovat členy, substantiva a adjektiva 1. a 2. a 3. deklinace, určovat a překládat slovesné tvary v rozsahu probraných lekcí. Umí překládat participia ve všech jeho funkcích.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Obsah jednotlivých hodin se kryje s obsahem cvičení 11-22 v učebnici.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Obecnou podmínkou získání zápočtu je získání 60 bodů za semestr ze 100 možných. Body se získávají za tyto aktivity: 1) 10 bodů za prezenci na hodinách, 2) 10 bodů za průběžnou aktivitu (připravenost na hodiny), 3) 80 bodů za závěrečný test. Test v rozsahu 1 strany a je zaměřen na látku 1.-22. cvičení učebnice.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Povinná:
BARTOŇ, J.: Uvedení do novozákonní řečtiny. 4. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. XII, 164 s.

PAVLÍK, J. - MUCHNOVÁ, D.: Základy gramatiky novozákonní řečtiny [on-line]. c2016. [cit. 16. 1. 2018]. http://greek.herme.net/

SOUČEK, J. B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu. 6. vydání. Praha: Kalich, 2003

TICHÝ, L.: Slovník novozákonní řečtiny. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Burget, 2001

Novum Testamentum Graece. Post Eberhard et Erwin Nestle; communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger; apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. Editione vicesima septima revisa. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001 (nebo další vydání)

Fakultativní pomůcky:
PAVLÍK, J.: Novozákonní řečtina I., Novozákonní řečtina II. a Novozákonní řečtina III. [on-line]. c2004. [cit. 16. 1. 2018]. https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=20, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=67 a https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=107.

PAVLÍK, J.: Mobilní aplikace Novozákonní řečtina pro iOS a Android, dostupné na App Store a Google Play.

Doporučená:
NIEDERLE, J. - NIEDERLE, V. - VARCL, L.: Mluvnice jazyka řeckého. 2. vydání. Praha: Scriptum, 1993

PRACH, V. - SCHULZ, J. G.: Řecko-český slovník. Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 2005

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html