SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Ancient Philosophy I - L0173
Title: Antická filozofie I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Student bude umět charakterizovat jednotlivá období, v nichž se rozvíjela antická filozofie (presokratici, klasické období, helénistické období, římské období a pozdní antika) a vysvětlit názory hlavních škol (klasická a střední akademie, Aristotelés a peripatetici, stoicismus a kynismus, epikureismus, skepticismus a pyrrhonismus, pythagoreismus, novoplatonismus) v oblasti epistemologie, fyziky a etiky. Bude umět chronologicky zařadit hlavní postavy antické filozofie, charakterizovat jejich filozofické názory, případně je přiřadit k filozofickým školám. Bude umět vysvětlit zadané řecké termíny v relevantních filozofických kontextech.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Úvod do studia antické filozofie: cíle, metody, limity poznání a přesahy do dalších disciplín. Archaické období a presokratovští myslitelé. Klasické období, athénská polis, sofisté a Sókratés. Platón a stará Akadémia. Aristotelés a začátek peripatetické školy. Řečtí atomisté. Hellénistické období, kulturní a politická charakteristika, hellénistické školy.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Docházka 75%. Písemný test ze základní terminologie a faktografie (prosópografie, chronologie), ústní zkouška z prostudované povinné literatury.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Povinná:
ARMSTRONG, A. H.: Filosofie pozdní antiky. Praha: Oikúmené, 2002

GRAESER, A.: Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikúmené, 2001

HADOT, P.: Co je antická filosofie? Přel. Křížová, M. Praha: Vyšehrad, 2017

KIRK, G. S. - RAVEN, J. E. - SCHOFIELD, M.: Předsókratovští filosofové. Praha: Oikúmené, 2004

LONG, A. A.: Hellénistická filozofie. Stoikové, epikurejci, skeptikové. Praha: Oikúmené, 2003

ARISTOTELÉS: Etika Níkomachova. Přel. Kříž, A. Praha: Petr Rezek, 1996

DÍOGENÉS LAERTIOS: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Přel. Kolář, A. Praha: Československá akademie věd, 1964 (1998).

EPIKTÉTOS: Rukojeť. Rozpravy. Přel. Kuthan, R. Praha: Svoboda, 1972

PLATÓN: Ústava. Přel. Hošek, R. Praha: Svoboda - Libertas, 1993

PLATÓN: Faidón / Faidros / Kratylos / Kritón / Obrana Sókratova / Sofistés / Theaitétos. Přel. Novotný, Fr. Praha: Oikúmené, 2003

SENECA, L. A. O dobrodiních. Praha: Svoboda, 1991

Doporučená:
RIST, J. M.: Stoická filosofie. K. Praha: Oikúmené, 1998

ARISTOTELÉS: Metafyzika. Přel. Kříž, A. Praha: Petr Rezek, 1996

LUCRETIUS: O přírodě, přel. J. Nováková. Praha: Svoboda, 1971

MARCUS AURELIUS, A. Hovory k sobě. Praha: Mladá fronta, 1999

PLATÓN: Filébos / Gorgiás / Parmenidés / Prótagorás / Symposion / Zákony. Přel. Novotný, Fr. Praha: Oikúmené, 2003

SENECA, L. A. Výbor z listů Luciliovi. Praha: Svoboda, 1987

Řečtí atomisté, přel. Svoboda, K. Praha: Svoboda, 1980

SVATÝ AUGUSTIN: Vyznání. Přel. Koupil, O. - Kyralová, M. - Mareš. P. Praha: Karlemitánské nakladatelství, 2015

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html