SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading Hebrew with the Yad II - L0158
Title: Kurzorická četba hebrejštiny II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (08.01.2018)
Studijní předmět Kurzorická četba hebrejštiny je zaměřen v zimním semestru na opakování gramatiky z předmětu Biblická hebrejština a následně na probírání látky nepravidelných hebrejských sloves spolu s procvičováním analýzy nepravidelného slovesa. V letním semestru uvedení do práce s kritickým aparátem a marginální masorou, uvedení do zásad strukturální analýzy, interpretace kolometrického přepisu a strukturální analýzy a komparace paralelních hebrejských textů. Souběžně s tím probíhá četba různých hebrejských textů z Tanachu. Student získává komplexní znalosti z hebrejské gramatiky. Student je na jejich základě schopen analyzovat jakýkoli hebrejský text. To je základ pro to, aby student byl kompetentní ve znalosti metodologie práce s hebrejským textem za účelem výkladu jeho formálního uspořádání i obsahu.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (08.01.2018)

Opakování gramatiky nepravidelných sloves. Ústní procvičování veškeré hebrejské gramatiky. Četba a překlad narativních látek. Uvedení do práce s kritickým aparátem a marginální masorou. Četba a překlad prorockých látek. Uvedení do zásad analýzy a interpretace hebrejského textu. Četba a překlad poetické látky. Kolometrický přepis a interpretace poetických textů. Četba a překlad mudroslovné látky. Četba a překlad textů zákona. Četba, analýza, překlad a interpretace Žalmů I. Četba, analýza, překlad a interpretace Žalmů II. Četba, analýza a překlad svátečních svitků. Závěrečné opakování zásad překladu, analýzy a interpretace textů.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (08.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Pro úspěšně splnění kurzu v letním semestru je vyžadována docházka 80 %, samostatná četba a překlad hebrejského textu a domácí písemná příprava analýzy a překladu pěti kapitol hebrejského textu (min. 100 veršů) spolu s demonstrací metodologie výkladu přeložené látky. Ústní zápočet je založen na prezentaci domácí přípravy překladu hebrejského textu. Ústní zápočet předpokládá, že student je schopen samostatně s hebrejským textem pracovat a má přehled o celé gramatice biblické hebrejštiny.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (08.01.2018)
Povinná:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Quae antea cooperantibus A. Alt, O. Eißfeldt, P. Kahle ediderat R. Kittel. Editio funditus renovata adjuvantibus H. Bardtke, W. Baumgartner, P. A. H. de Boer, O. Eißfeldt, J. Fichtner, G. Gerleman, J. Hempel, F. Horst, A. Jepsen, F. Maass, R. Meyer, G. Quell, Th. H. Robinson, D. W. Thomas cooperantibus H. P. Rüger et J. Ziegler ediderunt K. Elliger et W. Rudolph. Textum Masoreticum curavit H. P. Rüger. Masoram elaboravit G. E. Weil. Editio quinta emendata opera A. Schenker. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. LXXI, 1574 s. ISBN 3-438-05219-9.

Doporučená:
Praha: Karolinum, 2003. 358 s. Orig.: Practical Grammar for Classical Hebrew. ISBN 80-246-0623-2.

GESENIUS, Wilhelm. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 17. vydání. Berlin: Springer, 1962. XIX, 1014 s.

KLÍMA, Otakar - SEGERT, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1956. 306 s.

PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko - český slovník ke Starému zákonu. 4. vydání. Praha: Kalich, 2006. 192 s. ISBN 80-7017-029-8.

PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vydání. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7

WEINGREEN, Jacob. Učebnice biblické hebrejštiny. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2003. 358 s. ISBN 80-246-0623-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html