SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading Hebrew with the Yad I - L0157
Title: Kurzorická četba hebrejštiny I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (08.01.2018)
Studijní předmět Kurzorická četba hebrejštiny je zaměřen v zimním semestru na opakování gramatiky z předmětu Biblická hebrejština a následně na probírání látky nepravidelných hebrejských sloves spolu s procvičováním analýzy nepravidelného slovesa. V letním semestru uvedení do práce s kritickým aparátem a marginální masorou, uvedení do zásad strukturální analýzy, interpretace kolometrického přepisu a strukturální analýzy a komparace paralelních hebrejských textů. Souběžně s tím probíhá četba různých hebrejských textů z Tanachu. Student získává komplexní znalosti z hebrejské gramatiky. Student je na jejich základě schopen analyzovat jakýkoli hebrejský text. To je základ pro to, aby student byl kompetentní ve znalosti metodologie práce s hebrejským textem za účelem výkladu jeho formálního uspořádání i obsahu.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (08.01.2018)

Opakování slovní zásoby a četba. Opakování gramatiky podstatných jmen, číslovek, sufixů. Opakování gramatiky pravidelného slovesa. Hrdelnicová slovesa. Slovesa primae a tertiae alef. Slovesa primae nún. Slovesa primae jód / vav. Sloveso lqch a hlk. Slovesa tertiae he. Dvojnásobně nepravidelná slovesa. Dutá slovesa. Slovesa mediae geminate. Ústní procvičování probrané látky. Závěrečný písemný test.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (08.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Pro úspěšně splnění kurzu v zimním semestru je vyžadována docházka 80 % a splnění průběžných písemných testů vztahujících se k teorii nepravidelných sloves. Zápočet v zimním semestru je podmíněn znalostí všech zákonitostí nepravidelných sloves. Při zápočtu, který se koná ústně, student prokáže teoretickou znalost gramatiky nepravidelných sloves a praktickou analýzu jakéhokoli slovesného tvaru.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (08.01.2018)
Povinná:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Quae antea cooperantibus A. Alt, O. Eißfeldt, P. Kahle ediderat R. Kittel. Editio funditus renovata adjuvantibus H. Bardtke, W. Baumgartner, P. A. H. de Boer, O. Eißfeldt, J. Fichtner, G. Gerleman, J. Hempel, F. Horst, A. Jepsen, F. Maass, R. Meyer, G. Quell, Th. H. Robinson, D. W. Thomas cooperantibus H. P. Rüger et J. Ziegler ediderunt K. Elliger et W. Rudolph. Textum Masoreticum curavit H. P. Rüger. Masoram elaboravit G. E. Weil. Editio quinta emendata opera A. Schenker. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. LXXI, 1574 s. ISBN 3-438-05219-9.

Doporučená:
Praha: Karolinum, 2003. 358 s. Orig.: Practical Grammar for Classical Hebrew. ISBN 80-246-0623-2.

GESENIUS, Wilhelm. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 17. vydání. Berlin: Springer, 1962. XIX, 1014 s.

KLÍMA, Otakar - SEGERT, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1956. 306 s.

PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko - český slovník ke Starému zákonu. 4. vydání. Praha: Kalich, 2006. 192 s. ISBN 80-7017-029-8.

PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vydání. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7

WEINGREEN, Jacob. Učebnice biblické hebrejštiny. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2003. 358 s. ISBN 80-246-0623-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html