SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Reading and Interpretation of the Aramaic Texts of the Babylonian Talmud I - L0145
Title: Četba a výklad aramejských textů babylónského Talmudu I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Obsahem předmětu je četba vybraných aramejských textů babylónského Talmudu, jejich překlad doprovázený gramatickým výkladem a interpretace jednotlivých textů s použitím příslušných moderních a klasických komentářů. Důraz je kladen na četbu textů, rozšiřování slovní zásoby, na práci s komentáři a na zvládnutí technické a exegetické terminologie. Vybrané texty: aramejské pasáže z babylónského Talmudu. Pro absolvování tohoto předmětu je požadována znalost gramatiky aramejštiny babylónského Talmudu v rozsahu základního kurzu aramejštiny babylónského Talmudu I. a II. Absolvováním tohoto kurzu se student seznámí s charakterem a strukturou aramejských textů a tyto znalosti mu umožní samostatné studium dalších aramejských (nebo smíšených aramejsko-hebrejských) textů babylónského Talmudu.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Četba vybraných aramejských textů, výklad gramatiky a interpretace přečtených pasáží. Příklady čtených aramejských textů: pasáže o učencích z traktátu Ta’anit (fol. 20a - 23a): zásluhy chrání před neštěstím, vyhlašování půstů, Ilfa a rabi Jochanan; traktát Bava Meci’a (fol. 73a - 74b): příběhy o zázracích; traktát Gitin (55b - 57a): protiřímské povstání aj.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001. 280 s. ISBN 80-246-0079-X.

Doporučená:
FRANK, Yitzhak. Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1992. 108 s. ISBN 0-87306-613-8. (případně další novější vydání).

FRANK, Yitzhak. The Practical Talmud Dictionary. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1994. 304 s. ISBN 0-87306-588-3. (případně některá další novější edice).

JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. New York, 1886-1903. 1736 s. (mnoho reprintů až do současnosti).

The Schottenstein Edition of the Talmud Bavli.

The Talmud. The Steinsaltz Edition: A Reference Guide. The Israel Institute for Talmudic Publications, 1989. 322 s. ISBN 0-394-57665-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html