SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to the Methodology and Study of the Babylonian Talmud II - L0144
Title: Úvod do metodologie a studia babylónského Talmudu II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem je naučit posluchače číst a interpretovat halachické i agadické texty babylónského Talmudu, vykládat hebrejskou a aramejskou terminologii učenců Talmudu (amoraim), chápat způsob prezentace látky (analyticko- dialektická metoda, specifická exegese apod.) a zvládnutí práce s vybraným tradičními a moderními komentáři (Raši, Steinsaltz, Schottenstein aj.). Používané texty: vybrané pasáže z babylónského Talmudu. Podmínkou absolvování je schopnost číst a se slovníkem překládat hebrejské texty bez punktace. Absolvent kurzu se naučí rozumět talmudickému textu a seznámí se s jeho specifickým charakterem.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Na základě četby vybraných pasáží bude věnována speciální pozornost charakteristickým rysům jazyka vybraných pasáží babylónského Talmudu. Důraz bude kladen na osvojení technické terminologie, struktury diskusí, specifikům slovní zásoby a smíšeného jazyka. Pozornost bude věnována i skutečné či pouze zdánlivé historicitě probíraných témat.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001. 280 s. ISBN 80-246-0079-X. (dotisk r. 2005)

SLÁMA, Petr. Tanu rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha, Vyšehrad 2010. ISBN 978-80-7021-722-1.

The Schottenstein Edition of the Talmud Bavli.

The Talmud. The Steinsaltz Edition: A Reference Guide. The Israel Institute for Talmudic Publications, 1989. 322 s. ISBN 0-394-57665-9.

Doporučená:
FRANK, Yitzhak. Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1992. 108 s. ISBN 0-87306-613-8. (případně další novější vydání).

FRANK, Yitzhak. The Practical Talmud Dictionary. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1994. 304 s. ISBN 0-87306-588-3. (případně některá další novější edice).

JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic

Sokoloff, M. A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic. Bar Ilan University Press. Ramat Gan. Israel 2002. ISBN 965226-260-9.

KRUPNICK, Eliyahu. The Gateway to Learning. A Systematic Introduction to the Study of Talmud.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html