SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to the Methodology and Study of the Babylonian Talmud I - L0143
Title: Úvod do metodologie a studia babylónského Talmudu I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem je naučit posluchače číst a interpretovat halachické i agadické texty babylónského Talmudu, vykládat hebrejskou a aramejskou terminologii učenců Talmudu (amoraim), chápat způsob prezentace látky (analyticko- dialektická metoda, specifická exegese apod.) a zvládnutí práce s vybraným tradičními a moderními komentáři (Raši, Steinsaltz, Schottenstein aj.). Používané texty: vybrané pasáže z babylónského Talmudu. Podmínkou absolvování je schopnost číst a se slovníkem překládat hebrejské texty bez punktace. Absolvent kurzu se naučí rozumět talmudickému textu a seznámí se s jeho specifickým charakterem.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Na základě četby a interpretace vybraných pasáží z Babylónského Talmudu výklad struktury talmudických pasáží (sugjot), charakteru diskusí jak halachického, tak agadického charakteru, základních údajů o nejvýznamnějších osobnostech vystupujících v diskusích, specifické rabínské terminologie a používaných zkratek.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001. 280 s. ISBN 80-246-0079-X. (dotisk r. 2005)

SLÁMA, Petr. Tanu rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha, Vyšehrad 2010. ISBN 978-80-7021-722-1.

The Schottenstein Edition of the Talmud Bavli.

The Talmud. The Steinsaltz Edition: A Reference Guide. The Israel Institute for Talmudic Publications, 1989. 322 s. ISBN 0-394-57665-9.

Doporučená:
FRANK, Yitzhak. Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1992. 108 s. ISBN 0-87306-613-8. (případně další novější vydání).

FRANK, Yitzhak. The Practical Talmud Dictionary. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1994. 304 s. ISBN 0-87306-588-3. (případně některá další novější edice).

JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic

Sokoloff, M. A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic. Bar Ilan University Press. Ramat Gan. Israel 2002. ISBN 965226-260-9.

KRUPNICK, Eliyahu. The Gateway to Learning. A Systematic Introduction to the Study of Talmud.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html