SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The Hebrew of Medieval Rabbinical Texts I - L0141
Title: Hebrejština středověkých rabínských textů I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními tématy, která byla středem zájmu středověkých autorů, se specificky rabínským pojednáním témat, se specifickým slovníkem a různými typy textů. Příklady používaných textů při výuce: Sefer ha-Chinuch (13. století); Maimonides: Mišne Tora; Nisim ben Ja’akov: Sefer Ma’asijot aj. Podmínkou absolvování kurzu je znalost gramatiky hebrejštiny, schopnost číst nepunktované texty a překládat s pomocí slovníků. Absolvent získá základní přehled o charakteru tradiční středověké a raně novověké židovské tradiční literatury.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Četba vybraných pasáží, překlad, výklad slovní zásoby, charakteristických rysů jazyka a interpretace obsahu. Četba textů: Sefer ha-Chinuch (13. století); Maimonides: Mišne Tora; Nisim ben Ja’akov: Sefer Ma’asijot aj.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
Vybrané texty k výuce.

Doporučená:
ALCALAY, Reuben. The Complete Hebrew-English Dictionary. Tel-Aviv: Chemed Books, 1996. 2932 sl. ISBN 965-448-185-5.

FERNANDEZ, Miguel Perez. An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew. Překlad John Elwolde. Brill Academic Pub, 1997. 328 s. ISBN 9004108904.

KUTSCHER, E. Y. A History of Hebrew Language. Jerusalem: Magnes, 1982.

KUTSCHER, E. Y. Hebrew Language. In Encyclopaedia Judaica. Jerusalem, 1971nn, d. XVI.

JASTROW, M. A. Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. New York 1886-1903 (mnoho reprintů až do současnosti).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html