SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The Aramaic of the Babylonian Talmud II - L0140
Title: Aramejština babylónského Talmudu II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základy gramatiky aramejštiny babylónského Talmudu přispívajícími ke zvládnutí aramejské terminologie učenců Talmudu (amoraim), pochopení způsobu prezentace látky (analyticko-dialektická metoda, specifická exegese apod.) a zvládnutí práce s vybraným tradičními a moderními komentáři (Raši, Steinsaltz). Doporučuje se alespoň základní znalost gramatiky hebrejštiny, není ale nutná. Absolvent se seznámí se základy aramejštiny Babylónského Talmudu a naučí se rozumět jednodušším textům.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Paradigmata silných a slabých sloves. Slovesa se sufixy. Syntax slovesa. Předložky. Větná syntax (části věty a vztahy mezi nimi, řazení větných členů, věty jednoduché a složené, syntaktické nepravidelnosti).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Zaslání vybraných textů, překlad, zaslání zpět e-mailem ke kontrole.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001. 280 s. ISBN 80-246-0079-X. (dotisk r. 2005)

Doporučená:
Sokoloff, M. A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic. Bar Ilan University Press. Ramat Gan, Israel 2002. ISBN 965-226-260-9.

FRANK, Yitzhak. Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1992. 108 s. ISBN 0-87306-613-8. (případně další novější vydání).

FRANK, Yitzhak. The Practical Talmud Dictionary. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1994. 304 s. ISBN 0-87306-588-3. (případně některá další novější edice).

JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. New York, 1886-1903. 1736 s. (mnoho reprintů až do současnosti).

The Talmud. The Steinsaltz Edition: A Reference Guide. The Israel Institute for Talmudic Publications, 1989. 322 s. ISBN 0-394-57665-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html