SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading Texts on Jewish History I - L0135
Title: Četba textů k židovským dějinám I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Četba textů s návazností na problematiku židovských dějin je každoroční dvou-semestrální nepovinný seminář, který studiem (četbou) vybraného díla některého z významných moderních židovských učenců – historiků, filosofů, judaistů (jako G. Scholem, J. Yerushalmi, H. Jonas, H. Arendt, E. Lévinas, W. Benjamin, J. Neusner, D. Boyarin apod.) doplňuje a rozšiřuje povinné předměty, jako jsou "Úvod do dějin Židů" a "Úvod do judaismu". Díla čteme ve velké míře v jejich anglické verzi, případně – pokud existuje – v jejich českém překladu.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Dle každoročního výběru.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Podmínkou k získání zápočtu a kreditů za tento seminář je pravidelná aktivní účast (80%) a příprava prezentace četby (resumé) 1x až 2x za semestr (dle počtu studentů).

Literature - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Povinná:
Dle každoročního výběru.

Doporučená:
Dle každoročního výběru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html