Seminar on the History of Christian-Jewish Dialogue - L0134
Title: Seminář k dějinám křesťansko-židovského dialogu
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Cílem semináře je seznámit studenty s hlubokými změnami ve vztazích vůči Židům i judaismu, které po Druhé světové válce zasáhly všechny křesťanské církve a vedly k vydání různých prohlášení a dokumentů zásadního významu jak na úrovni národní tak světové. V rámci semináře budeme tyto deklarace a dokumenty číst a analyzovat.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Deset Bodů ze Seelisbergu (1947) a Teze z Bad Schwalbachu (1950).

Prohlášení německých církví.

Prohlášení církví v USA.

Prohlášení francouzské katolické církve.

Dokumenty Světové luteránské federace.

Dokumenty Ekumenické rady církví.

Dokumenty ortodoxních církví.

Dokumenty katolické církve I.: Nostra Aetate (1964).

Dokumenty katolické církve II.: „Orientace…“ (1974).

Dokumenty katolické církve III.: „Poznámky…“ (1985).

Význam působení papeže Jana Pavla II. (1978-2005)

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Podmínkou k získání zápočtu a kreditů z tohoto semináře je pravidelná aktivní účast (alespoň 80%), představení jednoho z uvedených dokumentů v rámci referátu cca na 30 minut za semestr a vedení debaty cca 15 minut k danému referátu.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Povinná:
"NOSTRA AETATE" (Deklarace II. Vatikánského koncilu z 28. 10. 1965 ke vztahu Katolické církve vůči nekřesťanským náboženstvím),

Doporučená:
DIVIŠOVÁ, Milada a kol., Dialog křesťanů a židů, nakl. Vyšehrad, Praha, 1999.

DREXLEROVÁ, Alžběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření? Dějiny židovsko-křesťanských vztahů, [Judaica Olomucensia II], vydala FF UP, Olomouc, 2009.

FRYOVÁ, Helen P., Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, nakl. Kalich-Vyšehrad, Praha, 2003, (přel. z angl).