SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Anti-Judaism and Anti-Semitism in History II - L0133
Title: Antijudaismus a antisemitismus v dějinách II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Cyklus (zimní i letní semestr) kombinuje přednášky se semináři, kde studenti přispívají k zadanému tématu vlastním koreferátem, s cílem studovat příčiny, jež vedly nejprve ke vzniku a k rozvoji antijudaismu v křesťanských společnostech v prvních staletích našeho letopočtu do konce středověku, jeho podoby v období novověku (16. -18. století) a následně jeho transformaci v antisemitismus (od 19. století) a jeho projevy a metamorfózy, které zásadně přispěly k šíření předsudků a nenávisti vůči Židům i k jejich genocidě ve 20. století.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Antijudaismus a jeho novověké transformace: od reformace v Německu po evropské osvícenství a romantismus.

Zrod moderního antisemitismu v západní Evropě.

Moderní antisemitismus ve střední a východní Evropě.

Německý sociální nacionalismus, „konečné řešení židovské otázky“ a fenomén Šoa.

Projevy antisemitismu a anti-sionismu v SSSR (1918-1989) a v jeho satelitních zemích po 2. světové válce.

Projevy antisemitismu a anti-sionismu v současném arabském světě.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)

Podmínkou k získání zápočtu a kreditů z tohoto semináře je pravidelná aktivní účast (alespoň 80%), vypracování jednoho koreferátu cca na 30 minut za semestr (2x koreferát za celý kurs) a vedení debaty cca 15 minut k danému koreferátu. Kurs je na konci letního semestru zakončen ústní přehledovou zkouškou.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D. (19.09.2019)
Povinná:
ARAVA-NOVOTNÁ, Lena, "Od antisemitismu k anti-sionismu: Československo po roce 1948.", in: Dopady holocaustu na českou společnost ve druhé polovině 20. století [Sborník příspěvků z Prvního pražského semináře Spolku akademiků Židů konaného 8. listopadu 2007 v Poslanecké sněmovně ČR], naklad. Varius, Praha 2008, str. 85-95.

ARAVA-NOVOTNA, Lena, BUDIL, I., TYDLTITÁTOVÁ, V., TARANT, Z., Encyklopedie dějin antisemitismu, publikovaná v rámci grantu IHISTUD, FF ZČU, Plzeň, 2013.

LAQUEUR, Walter, Měnící se tvář antisemitismu, nakl. Lidové noviny, Praha, 2008 (překl. z angl.).

Doporučená:
ADLER, Hans Günther, Terezín 1941-1945: tvář nuceného společenství, I-III, Barrister & Principal, Brno, 2006-2007, (překl. z něm.).

BÍLKOVÁ, Hana (ed.), Antisemitismus v posttotalitní Evropě, nakl. Franze Kafky, Praha, 1992.

EISNER, Will, Spiknutí: tajný příběh Protokolů siónských mudrců, Academia, Praha, 2008, (překl. z angl.).

FRANKL, Michal, "Emancipace od židů": český antisemitismus na konci 19. století, nakl. Paseka, Praha, 2007.

GOLDHAGEN, Daniel Jonah, Hitlerovi ochotní katani: obyčejní Němci a holocaust, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1997, (překl. z angl.).

GÖTZ, Aly, "Konečné řešení": přesun národů a vyhlazení evropských Židů, nakl. Argo, Praha, 2006, (překl. z něm.).

HERF, Jefferey, Nazi propaganda for the Arab world, Yale University Press, New Haven, Conn., 2009.

HILBERG, Raul, The destruction of the European Jews, nakl. Harper and Row, New York, 1979.

KATZ, Jacob, From prejudice to destruction: anti-semitism, 1700-1933, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1980.

KOVTUN, Jiří, Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera, nakl. Sefer, Praha, 1994.

LIPSTADTOVÁ, Deborah E., Popírání holocaustu: sílící útok na pravdu a paměť, nakl. Paseka, Praha, 2006, (překl. z angl.).

MEDVEDEV, Žores Aleksandrovič, Stalin a židovský problém: nová analýza, naklad. Stilus, Brno, 2005, (překl. z rušt.).

POJAR, Miloš a kol., Hilsnerova aféra a česká společnost, Židovské muzeum, Praha, 1999.

POLIAKOV, Léon, The History of Anti-Semitism, II. díl, nakl. Routledge and K. Paul, Londýn, 1974-1975, (překl. z franc.).

REES Laurence, Osvětim: nacisté a "konečné řešení", nakl. Euromedia Group - Knižní klub, Praha, 2005, (překl. z angl.).

RUCKER, Laurent, Stalin, Izrael a Židé, nakl. Rybka, Praha, 2001, (překl. z franc.).

SOUKUPOVÁ, Blanka, Česká společnost před sto lety: identita, stereotyp, mýtus, nakl. SOFIS: Pastelka, Praha, 2000.

TYDLITÁTOVÁ, Věra a kol., Kolokvium o soudobém antisemitismu, nakl. Dryáda, Ústí nad Labem, 2007.

TYDLITÁTOVÁ, Věra a kol., Kolokvium o soudobém antisemitismu II, nakl. Adéla, Plzeň, 2008.

VYDRA, Zbyněk, Židovská otázka v carském Rusku 1881-1906: vláda, Židé a antisemitismus, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2006.

WISTRICH, Robert S., Hitler a holocaust: okolnosti a příčiny holocaustu, nakl. Slovart, Praha-Bratislava, 2008, (překl. z angl.).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html