SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to Jewish History II - L0131
Title: Úvod do dějin Židů II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem dvou-semestrálního přednáškového cyklu – povinného pro studenty judaistiky – je seznámit posluchače s osudy židovského národa od jeho mytických počátků až do 21. století, a všímat si kulturních, společensko- ekonomických i politických interakcí v rámci dominujících majoritních společností. Zimní semestr se věnuje – na poli konfrontace starší i současné historiografie – nejstarším dějinám Židů na historickém území Izraele a Judska ve starověku, i vývoji v jejich různých diasporách ve středověku. Letní semestr představí změny, které židovské komunity zasáhly v novověku nejprve v kontextu osvícenství a později v rámci národních ideologií, umožnily Židům vstup do moderních společností, ale ve 20. století i jejich pronásledování a genocidu, stejně jako vytvoření a budování Státu Izrael.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Židovská diaspora v 16. - 18. století v západní Evropě (Pyrenejský poloostrov, Francie, Anglie, Holandsko a německé země). Židovská diaspora v 16. - 18. století ve střední a východní Evropě (české země, Polsko, Rusko). Revoluční změny (osvícenství, francouzská revoluce, Napoleonovy reformy) a jejich význam pro emancipaci a integrační proces židovského obyvatelstva v západní Evropě 19. století. Osvícenecké reformy panovníků i ohlasy francouzské revoluce a jejich vliv na postavení židovského obyvatelstva ve střední a východní Evropě v 19. století. Osmanská říše, evropské vlivy i transformace tradičního postavení židovského obyvatelstva v islámských zemích v 19. století až do první poloviny 20. století. Základy a rozvoj židovské diaspory v USA v 19. století a na počátku 20. století. Židé v evropských národnostních státech v první polovině 20. století a Šoa v Evropě. Počátky sionismu, vznik a rozvoj židovského jišuvu v Palestině (1880-1945). Vznik Státu Izrael a jeho vnitrostátní rozvoj i mezinárodní postavení v letech 1948-1977. Stát Izrael a jeho vnitřní i mezinárodní vývoj v letech 1977-2005. Židé v českých zemích a v Československu od konce 19. století do současnosti. Židé a židovská diaspora v Evropě a v USA v druhé polovině 20. století a na počátku 21. století.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

K dosažení zápočtu a kreditů za tento dvousemestrální přednáškový cyklus je vyžadována pravidelná účast na přednáškách (60 %) a účast na kolokviu na konci zimního semestru: podmínkou účasti na kolokviu je představení nové literatury k židovským dějinám (bude specifikováno na první přednášce). Letní přednáškový cyklus je završen zkouškou z témat obou semestrů: více než znalost historických dat je vyžadován celkový přehled a orientace v židovských dějinách na pozadí dějin světových.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
ARAVA-NOVOTNÁ, Lena, "Význam Napoleonova vítězství u Slavkova pro židovské obyvatelstvo Evropy.", in: S. Raková, Ch. Lequesne, Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?, Historický ústav AV ČR, Praha, 2006, str. 183-198.

BRENNER, Michael, Malé dějiny Židů, Paseka, Praha, 2014.

SACHAR, Howard M., Dějiny státu Izrael, nakl. Regia, Praha, 2008, (překl. z angl.).

Doporučená:
ASCHHEIM, Steven E., Beyond the border: the German-Jewish legacy abroad, Princeton University Press, Princeton, 2007.

AVINERI, Šlomo, Zrození moderního sionismu, nakl. Sefer, Praha, 2001, (překl. z angl.).

BARTAL, Israel, The Jews of Eastern Europe, 1772-1881, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2005.

ČEJKA, Marek, Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, nakl. Barrister & Principal, Brno, 2007.

ČEJKA, Marek, Judaismus a politika v Izraeli, nakl. Barrister & Principal, Brno, 2009.

DINER, Hasia R., The Jews of the United States, 1654 to 2000, University of California Press, Berkeley, 2004.

FEINER, Shmuel, The Jewish Enlightenment, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003.

FEINER, Shmuel, SORKIN, David (ed.), New perspectives on the haskalah, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford, 2004.

FRANKEL, Jonathan, Crisis, revolution, and Russian Jews, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

FRANKEL, Jonathan (ed.), Dark times, dire decisions: Jews and Communism, Oxford University Press, Oxford, 2004.

FRANKEL, Jonathan, ZIPPERSTEIN, Steven Jeffrey, Assimilation and Community: The Jews in Nineteenth-Century Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

GITELMAN, Zvi (ed.), The emergence of modern Jewish politics: Bundism and Zionism in Eastern Europe, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2003.

GILBERT, Martin, In Ishmael’s house: a history of Jews in Muslim lands, Yale University Press, New Haven, 2010.

GITLITZ, David M., Secrecy and deceit: the religion of the crypto-jews, University of New Mexico Press, 2002.

HAUMANN, Heiko, Dějiny východních Židů, Votobia, Olomouc, 1997, (překl. z něm.).

Raul HILBERG, The destruction of the European Jews, nakl. Harper and Row, New York, 1979.

CHAPMAN, Colin, Čí je země zaslíbená?: pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci, nakl. Volvox Globator, Praha, 2003, (překl. z angl.).

KATZ, Jacob, Out of the ghetto: the social background of Jewish emancipation, 1770-1870, Syracuse University Press, Syracuse, 1998.

KIPNIS, M. (ed.), Istorija jevrejev Rossii: učebnik, Izdatel’stvo "Lechim", Moskva 2007.

Lionel KOCHAN, The making of Western Jewry, 1600-1819, nakl. Palgrave Macmillan, New York, 2004.

KRUPP, Michael, Sionismus a Stát Izrael. Historický nástin, nakl. Vyšehrad, Praha, 1998, (překl. z něm.).

LAQUEUR, Walter, A history of zionism, Schocken Books, New York, 2003.

LEVIN, Nora, The Jews in the Soviet Union since 1917: paradox of survival, nakl. Tauris, Londýn, 1990.

MALINO, Frances, SORKIN, David (ed.), Profiles in diversity: Jews in a changing Europe, 1750-1870, Wayne State University Press, Detroit, 1998.

MALINO, Frances, WASSERSTEIN, Bernard (ed.), The Jews in modern France, University Press of New England, Londýn, 1985.

MELAMMED, Renée Levine, A question of identity: Iberian conversos in historical perspective, Oxford University Press, Oxford, 2004.

MENDES-FLOHR, Paul, REINHARZ, Jehuda (ed.), The Jew in the modern world: a documentary history, Oxford University Press, New York, 1995.

MARCUS, Jacob Rader, The American Jew, 1585-1990: a history, nakl. Carlson, Brooklyn, 1995.

ROTH, Cecil, A history of the Jews in England, Clarendon Press, Oxford, 1964.

SCHECHTER, Ronald, Obstinate Hebrews: Representations of Jews in France, 1715-1815, University of California Press, Berkeley, 2003.

SLEZKINE, Juri, The Jewish century, Princeton University Press, Princeton, 2004.

SORKIN, David, The transformation of German Jewry 1780-1840, Wayne State University Press, Detroit, 1999.

SOYER, François, The persecution of the Jews and Muslims of Portugal: king Manuel I and the end of religious tolerance (1496-7), nakl. Brill, Leiden, 2007.

WODZINSKI, Marcin, Haskalah and hasidism in the kingdom of Poland: a history of conflict, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford, 2005.

ZOUPLNA, Jan, Od jišuvu k Izraeli: formování izraelských mocenských elit 1919-1949, nakl. Libri, Praha, 2007.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html