SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Judaism and the Challenges of Modern Times - L0125
Title: Judaismus a výzvy moderní doby
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
ThDr. Ivan Kohout, Th.D.
ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem kurzu je zprostředkování kontaktu se soudobým judaismem a poskytnutí přehledu témat a výzev, se kterými se musejí dnešní židovské obce vyrovnávat. Absolvování kurzu rozvine schopnost studenta pozitivně přispět do probíhající celospolečenské diskuze a výrazně prohloubí jeho kontakt s židovským prostředím. Kurz bude doplněn o besedy s vedoucími představiteli českých židovských organizací a o společné návštěvy židovských institucí. Obsah kurzu bude v průběhu let částečně proměnlivý, aby mohla být vždy reflektována nejaktuálnější témata.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.10.2019)

Každému z témat budou vždy věnovány dva týdny: Judaismus denominační a postdenominační. Židé v českých zemích 20. a 21. století, FŽO. Role ženy v judaismu, žena jako duchovní autorita. Židovsko-křesťanský a židovsko-muslimský dialog. Judaismus a sexuální orientace, LGBT synagogy. Sionismus a vztah židovských obcí ke Státu Izrael. Feminismus. Otázka identity.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Exkurze byla zrušena. Účast na exkurzi proto součástí podmínek není.

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Docházka 80 %, vypracování referátu, účast na exkurzi.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Studenti pravidelně zasílají reflexe poskytnutých materiálů a látek. V závěru semestru studenti přednesou prostřednictvím aplikace Zoom referáty.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná (jeden student vždy jedna publikace):
MEYER, Michael A. Response to Modernity: a History of the Reform Movement in Judaism. Detroit: Wayne State University Press, 1995. ISBN 0-8143-2555-6.

ELEFF, Zev. Modern Orthodox Judaism: a Documentary History. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2016. ISBN 978-0827612570.

DORFF, Elliot. Conservative Judaism: Our Ancestors to Our Descendants. National Youth Commission, United Synagogue of Conservative Judaism, 1996.

PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. ISBN 80-85924-33-1.

STATUT Federace židovských obcí v České republice. Federace židovských obcí v ČR [online]. [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf

PAMELA S. NADELL. Women Who would Be Rabbis: A History of Women's Ordination, 1889-1985. New edition. Boston: Beacon Press, 1999. ISBN 0807036498.

GORDIS, David M., George Benedict GROSE, Muzammil. SIDDIQI a Benjamin Jerome. HUBBARD. The Abraham connection: a Jew, Christian, and Muslim in Dialogue. Notre Dame, Ind.: Cross Cultural Publications, Cross Roads Books, c1994. Church and the world, v. 6. ISBN 978-0940121188.

GREENBERG, Steven. Wrestling with God and Men: Homosexuality in the Jewish tradition. Updated ed. Madison, Wis: University of Wisconsin Press, 2004. ISBN 9780299190941.

BRENNER, Michael a TRANSLATED BY SHELLEY L. FRISCH. Zionism: a Brief History. Updated and expanded [ed.]. Princeton, N.J: Markus Wiener, 2011. ISBN 9781558765368.

HERZL, Theodor. Židovský stát: pokus o moderní řešení židovské otázky. Praha: Academia, 2009. Europa (Academia). ISBN 978-80-200-1712-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html