SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Synagogue Music II - L0124
Title: Synagogální hudba II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Ivan Kohout, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Předmět se zabývá prameny synagogální hudby, jejím vývojem a postavením v rámci židovské liturgie. Kurz pojedná o významných kantorech, o skladatelích synagogální hudby a vykreslí rozličné podoby kantorského nusachu pro základní liturgická období. Součástí kurzu je i komentovaná návštěva synagogálních bohoslužeb a studium kantilačního systému. Absolvování kurzu prohloubí studentovu schopnost porozumět hudbě a rozvine dovednost vnímat liturgickou hudbu jako komentář, jehož cílem je zprostředkovat posluchači témata předkládané modlitby. Student získá zevrubný přehled o průběhu synagogální liturgie a návštěva synagogální bohoslužby následně zasadí jeho teoretické znalosti do patřičného kontextu živého judaismu dneška.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Hudba všednodenní liturgie. Hudba Kabalat šabatu (tradice východní i západní). Hudba večerní recitace Šema (tradice východní i západní). Hudba závěru večerní šabatové bohoslužby + zemirot a Birkat ha-Mazon. Hudba ranní šabatové bohoslužby. Obřad čtení z Tóry, Haftara. Hudba tří Poutních svátků, večerní pijuty (Ma'aravot). Svátek Pesach, průběh a hudba pesachového sederu. Improvizovaný pesachový seder. Hudba Vysokých svátků, Kol nidrej. Kantilační systém, jeho vznik, gramatika a hudební interpretace. Návštěva synagogální liturgie. Opakování probrané látky, diskuze. Přednesení referátu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Exkurze byla zrušena. Účast na exkurzi proto součástí podmínke není.

____________________________________________________________

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Docházka 80 %, vypracování referátu, účast na exkurzi.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Studenti pravidelně zasílají reflexe poskytnutých materiálů a látek. V závěru semestru studenti přednesou prostřednictvím aplikace Zoom referáty.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
NOSEK, Bedřich a DAMOHORSKÁ Pavla. Úvod do synagogální liturgie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0986-x.

GEFFEN, Rela M. Hazzan. In: ENCYCLOPAEDIA JUDAICA: Second Edition. Detroit: Macmillan Reference USA in association with Keter Publishing House, 2007, s. 502-505.

Doporučená:
ELBOGEN, Ismar. Jewish liturgy: a Comprehensive History. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1993. Orig.: Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung. ISBN 0-8276-0445-9.

ELBOGEN, Ismar. Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung. 3. přepracované vydání. Frankfurt am Main: J. Kaufmann Verlag, 1931.

LEWANDOWSKi, Luis. Kol rina u-Tefila. Frankfurt am Main: J. Kaufmann, 1921.

SPIRO, Pinchas. Complete Weekday Service: A Musical Siddur. New York: Cantors's Assembly, Inc. 1980.

HESKES, Irene. Passport to Jewish Music: its History, Traditions, and Culture. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994. ISBN 0-313-28035-5.

IDELSOHN, A. Z. Jewish Music: Its Historical Development. New York: Dover Publications, 1992. ISBN 978-0486271477.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html