SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Adult and Old Age Psychology - L0102
Title: Psychologie dospělého věku a stáří
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Předmět psychologie dospělého věku a stáří se zaměřuje na změny v tělesném, kognitivním, emocionálním a sociálním vývoji v období rané dospělosti, mladé dospělosti, střední dospělosti, starší dospělosti, raném a pravém stáří. Zabývá se profesními, partnerskými a dalšími sociálními rolemi a jejich změnami ve vývoji, i z hlediska genderového. Popisuje jednotlivé existencionální krize, změny v psychice člověka vlivem stárnutí a vyrovnávání se se změnami způsobu života v jeho posledních fázích. Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi o psychologii dospělého věku a stáří, specifických potřebách člověka, možnostech ohrožení sociální integrity v jednotlivých vývojových obdobích. Disponuje dovednostmi na úrovni základního předpokladu rozpoznávat a rozumět projevům člověka v různých situacích života, chápat psychiku člověka v ohrožení nebo člověka sociálně vyloučeného. Předmět je pro studenty také základem k celkové kompetenci krizové intervence v sociální práci.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Etapy psychického vývoje: dospělost, stárnutí, stáří a smrt. Psychologie seniorského věku. Složitost podmíněnosti ontogenetických / věkových změn ve vztahu k interindividuální variabilitě. Stárnutí jako podmíněnost růstu individuálních rozdílů.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Zkoušení znalostí formou videokonference přes Adobe Connect

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
TOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. 1. vydání. Praha: Portál, 2015. 575 s. ISBN 978-80-262-0714-6.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. 461 s. ISBN 978-80-246-1318-5.

Doporučená:
ERIKSON, Erik, Hombureger. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Portál, 1999. 152 s. ISBN 978-80-262-0786-3.

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Pyramida, 1989. 407 s. ISBN 80-7038-158-2.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. 2. přepracované vydání. Praha: Portál, 2006. 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html