SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Development Psychology - L0091
Title: Vývojová psychologie
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D. (09.09.2021)
Předmět si klade za cíl uvést studenta do základů vývojové psychologie a provést jej prostřednictvím srozumitelného výkladu a vlastní praktické činnosti napříč celým životním cyklem člověka jakožto jedinečné a neopakovatelné lidské bytosti se svými biologickými, psychologickými, sociálními a spirituálními konstantami.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D. (09.09.2021)

Témata:

1. předmět a metodologie vývojové psychologie

2. specifika jednotlivých období a fází lidského života

3. teorie psychického vývoje člověka

4. ohrožení psychického vývoje

5. aplikace poznatků vývojové psychologie v praxi

6. etické otázky vývojové psychologie

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D. (09.09.2021)

Aktivní účast ve výuce, znalost povinné literatury a odpřednášené látky.

Garant kurzu si vyhrazuje právo přizpůsobit formu výuky a způsob zakončení předmětu - vždy s ohledem na nejlepší zájem zapsaných studentů - v závislosti na vývoji aktuální epidemiologické situace v souladu s pokyny vedení katedry, resp. fakulty (např. odpuštění fyzické přítomnosti, přechod do online prostoru pomocí preferovaného nástroje MS Teams, poskytování studijních materiálů v elektronické podobě, konzultace e-mailem etc.). Studenti budou o změnách vždy včas informováni.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D. (19.09.2021)

Základní literatura:

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

Doporučená literatura:

ERIKSON, E.H. Osm věků člověka. Praha: Propsy, 1996.

ONDRUŠOVÁ, J., KRAHULCOVÁ, B. et al. Gerontologie pro sociální práci. Praha: Karolinum, 2019.

THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015.

Rozšiřující literatura:

BERK, L.E. Development through the lifespan. Hoboken, NJ: Pearson Education, Inc., 2018.

FRANTIŠEK. Amoris laetitia. Radost z lásky. Postsynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině. Praha: Paulínky, 2016.

MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada, 2004.

ŘÍČAN, P. Cesta životem: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2006.

THOMAS, R.M., MICHEL, C. Théories du développement de l'enfant: études comparatives. Bruxelles: De Boeck Supérieur, 1994.

TEILHARD de CHARDIN, P. The Human Phenomenon. Brighton: Sussex Academic, 2003.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2015.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2015.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html