SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Social Medicine I - L0082
Title: Propedeutika sociálního lékařství I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Sociální práci nelze oddělit od znalostí základních životních podmínek klienta v celé šíři biopsychosociální, proto je cílem předmětu studentovi: umožnit základní orientaci v celostní problematice vzájemné závislosti zdraví a společnosti; vysvětlit podstatu informační, poznatkové a metodické základny sloužící k popisu a zhodnocení zdravotní situace jedince s prioritou sociálních faktorů; vysvětlit terminologii a využití demografických ukazatelů; utřídit základní znalosti z epidemiologie a hygieny; seznámit studenta s determinanty ovlivňujícími zdravotní stav jedince; objasnit v základu práci s klientem se zřetelem na všechna jeho specifika (pohlaví, věk, zdravotní stav, zátěž, nesoběstačnost, sociální status); naučit základům dispenzární péče (anamnéza, prevence, prognóza) a z toho vyplývající péče. Získané znalosti a dovednosti v oblasti propedeutiky sociálního lékařství představují základ pro kompetence při realizaci programů moderní sociální práce.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Normalita ve vztahu ke zdraví. Kauzalita. Etiologie a patogenesa. Etiologická triáda. Populační přístup k péči o zdraví. Sociálně lékařské aspekty nemoci. Sociologie nemoci a medicíny. Teorie prevence. Zdravotní stav obyvatelstva. Sociální aspekty nemoci. Primární, sekundární a terciální prevence. Behaviorální epidemiologie. Vliv sociálních faktorů na vývoj jedince. Vzorce chování a postojů - sociální role. Mužská a ženská identita. Funkce rodiny. Děti ohrožené prostředím. Demografie dětství. Handicap, nesoběstačnost, nezabezpečenost. Funkční potenciál jedince. Komprehensivní rehabilitace. Biologická, psychologická a sociální dimense handicapu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Znalost povinné studijní literatury a odpřednášené látky, zápočtová práce v rozsahu 3-5 stran, v letním semestru zkouška.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
Gladkij, I. Propedeutika sociálního lékařství. I. a II. díl. Olomouc: UP, 2005.

Gladkij, I. Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. Olomouc: UP, 1995.

Leontovyčová, J. a kol. Zjištění souvislostí zdravotního stavu dětí s vybranými somatickými a sociálními faktory. Praha: Bulletin MZ ČR, č.3/4., 1993.

Doporučená:
Keller, U. a kol. Klinická výživa. Praha: Scientia medica, 1993.

Křížová, E. Úvod k sociologii medicíny a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 1993.

Kukla,L.Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí.Praha:Grada,2016

Pacovský, V. Klinická propedeutika. Praha: Karolinum UK, 1999.

Pacovský, V., Sucharda, P. Úvod do mediciny. Praha: Karolinum, 2002.

Struk, P. Vybrané kapitoly ze sociální medicíny. Praha: UK, 2000.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html