Advanced Practical Social Work - L0081
Title: Pokročilá terénní sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Výuka předmětu je postavena na třech obecných blocích. Vycházíme přitom z předpokladu zaměření terénní sociální práce na práci s motivací (jak u NZDM, tak terénu, tak drogových služeb, stejně jako u práce s lidmi bez domova) – jakkoli to je jisté omezení. Stejně tak se seznámíme s principem respektující komunikace, především s ohledem na práci s dětskými klienty a klientkami. Cílem předmětu je seznámit studenty s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Semináře budou reflektovat problematiku streetworku v celosti od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na dosažení analyzovaných cílů. Získané znalosti a dovednosti v oblasti terénní sociální práce představují základ pro kompetence při realizaci programů moderní sociální práce s postupy respektující pokročilé techniky a přístupy.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Vymezení terénní sociální práce, metodika, cílové skupiny, nasměrování z hlediska další četby a zájmu. Respektující komunikace a její principy. Práce s odměnami, oceňováním, principy reakcí na porušení pravidle v kontextu respektujícího přístupu, kontakt a práce s kontaktem (jako nástroj pro reflexi praxe). Motivační rozhovory (MI, motivational interviewing) jako nástroj práce na změně klienta i jako nástroj poskytování diferencovaných služeb v kontextu NZDM, drogových služeb. Postupy MI, principy MI.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
podmínka aktivní účasti byla nahrazena vypracováním tří sebe-reflexí, které vycházejí z probírané látky. Zadání a krátký komentář je zasílán pomocí videí nahraných na youtube

Aktivní účast ve výuce. Znalost povinné studijní literatury a odpřednášené látky, zápočtová práce v rozsahu 3-5 stran.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici: supervize, streetwork, financování. Brno: Doplněk, 2003.

KLÍMA, P. a kol. Kontaktní práce. Praha: ČAS, 2009.

Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Praha: ČAS, 2008, s. 3-19.

Doporučená:
KOPŘIVA, P. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2007.

MILLER, W. R., ROLLNICK, S. Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov: SCAN, 2003.

NEDĚLNÍKOVÁ, D. a kol. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 10-15.

ZAHRADNÍK, M. Já - Ty: pracovník a klient v kontaktu - principy a východiska. In KLÍMA, P. Kontaktní práce. Praha: ČAS, 2009, s. 157-175.

ZAHRADNÍK, M. Kontaktní pracovník a jeho kompetence v sociálním poli. In KLÍMA, P. Kontaktní práce. Praha: ČAS, 2009, s. 145-156.