SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Advanced Practical Social Work - L0081
Title: Pokročilá terénní sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D.
Teacher(s): ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D.
Annotation - Czech
Výuka předmětu se skládá z teoretické a praktické části. Předmět se zaměřuje na praktické aspekty výkonu práce terénního sociálního pracovníka v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Přibližuje konkrétní způsoby a metody komunikace s jednotlivými skupinami a následné práce s nimi. Dále se pak zaměřuje na efektivní komunikaci s klienty v terénu, metody motivačních rozhovorů a hlavní principy motivačních metod práci na změně. Pomocí modelových situací jsou účastníci seznamováni se specifiky, úskalími a možnými riziky práce s klientem v jeho přirozeném prostředí včetně možností prevence konfliktu a řešení těchto situací. Praktická část bude věnována nácviku modelových situací. Předmět bude zakončen zápočtem. Cíl předmětu: Účastník se seznámí s praktickými technikami výkonu terénní sociální práce se zaměřením na oslovování a kontaktování cílové skupiny. Bude znát některé techniky komunikace s klienty v jejich přirozeném prostředí, včetně technik práce na změně. Bude si uvědomovat závažnost eticky problematických a rizikových situací při výkonu této práce a seznámí se také s možnostmi, jak těmto situacím předcházet, případně jak jim čelit.
Last update: Kuźniar Mariusz Gerard, ThLic., Th.D. (11.02.2024)
Syllabus - Czech
  • Vymezení terénní sociální práce, metodika, cílové skupiny. Uvedeni do problematiky pokročilé terénní sociální práce
  • Respektující komunikace a její principy.
  • Motivační rozhovory jako nástroj práce na změně klienta. Postupy a principy.
  • Důležitost a význam prevence v terénní sociální práci
Last update: Kuźniar Mariusz Gerard, ThLic., Th.D. (11.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast ve výuce. Znalost povinné studijní literatury a odpřednášené látky, zápočtová práce v rozsahu 3-5 stran.

Last update: Kuźniar Mariusz Gerard, ThLic., Th.D. (11.02.2024)
Literature - Czech

Povinná:

BEDNÁŘOVÁ, Zdena Zuzana a PELECH, Lubomír. Slabikář sociální práce na ulici: supervize, streetwork, financování. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 99 s. Co, jak, proč?. ISBN 80-7239-148-8.

KLÍMA, Petr, ed. et al. Kontaktní práce: antologie textů České asociace streetwork. 2. vyd. [Praha: Česká asociace streetwork, 2009]. 359 s. ISBN 978-80-254-4001-8.

ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: SLON, 1999.

Doporučená:

KOPŘIVA, Pavel et al. Respektovat a být respektován. 2. vyd. Kroměříž: Spirála, 2006. 286 s. ISBN 80-901873-7-4.

MILLER, William R. a ROLLNICK, Stephen. Motivační rozhovory: příprava lidí ke změně závislého chování. 1. vyd. v českém jazyce. Tišnov: Sdružení SCAN, 2003. 311 s. ISBN 80-86620-09-3.

JANOUŠKOVÁ, Klára, ed. a NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků: sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 401 s. ISBN 978-80-7368-504-1.

STREETWORK, ČESKÁ ASOCIACE. POJMOSLOVÍ Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Praha: Česká asociace streetwork, 2008, 2006-2013. (s. 3-19).

ZAHRADNÍK, Michal. Já–Ty: pracovník a klient v kontaktu–principy a východiska. In: KLÍMA, Petr, ed. et al. Kontaktní práce: antologie textů České asociace streetwork. 2. vyd. [Praha: Česká asociace streetwork, 2009]. 359 s. ISBN 978-80-254-4001-8. (s. 157-175).

ZAHRADNÍK, M. Kontaktní pracovník a jeho kompetence v sociálním poli. In: KLÍMA, Petr, ed. et al. Kontaktní práce: antologie textů České asociace streetwork. 2. vyd. [Praha: Česká asociace streetwork, 2009]. 359 s. ISBN 978-80-254-4001-8. (s. 145-156).

Last update: Kuźniar Mariusz Gerard, ThLic., Th.D. (11.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html