SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Logotherapeutic Principles in Social Work - L0077
Title: Logoterapeutické principy v sociální práci
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními logoterapeutickými principy, které reprezentují existenciální pojetí sociální práce. Logoterapie je představena jako moderní poradenská metoda orientovaná na smysluplné směřování v životě člověka, jejíž principy lze aplikovat v různých situacích v profesním i osobním životě. Kurz je vhodný pro studenty, kteří již mají praktické zkušenosti v sociální práci. Získané znalosti a dovednosti v oblasti logoterapeutických principů představují základ pro kompetence při realizaci programů s inkorporovanými logoterapeutickými přístupy ke klientům v sociální práci.
Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Logoterapie jako na smysl orientované poradenství; V. E. Frankl - zakladatel logoterapie a jeho pokračovatelé;

Obraz člověka v logoterapii. Smysl okamžiku, smysl v životě a smysl života; zdroje smyslu - orientace na hodnoty; bezesmyslnost.

Svoboda a odpovědnost, sebetranscendence a sebedistance, naplňování smyslu v čase.

Tragická triáda logoterapie - jak se vyrovnat s nepřízní osudu? Techniky logoterapie. Indikace logoterapie

Možnosti využití logoterapeutických principů v práci s různými cílovými skupinami. Shrnutí, diskuze, příklady z praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Aktivní účast ve výuce. Znalost povinné studijní literatury a odpřednášené látky.

Prezence 80%.

Zpracování zápočtové práce v rozsahu 2-3 stran.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
kurz byl vyučován v blocích na začátku semestru, takže byl již ukončen

Podmínky pro získání zápočtu:

  • Aktivní účast na přednáškách, znalost odpřednášené látky
  • 80% prezence
  • Zápočtová práce v rozsahu 2-3 stran odevzdaná v tištěné formě do dohodnutého termínu.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Povinná:
FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7192-848-8.

KOSOVÁ, M. Logoterapie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4346-2.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1997-2.

Doporučená:
AUHAGEN, A. E. On the psychology of meaning of life. Swiss Journal of Psychology 59, 2000, s. 34-48.

LÄNGLE, S., SULZ, M. Žít svůj vlastní život. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-220-1.

LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta, 1998. ISBN 80-85319-79-9.

LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-180-0.

ŠEVČÍKOVÁ, S. Logoterapie v sociální práci. Psychologie dnes. 2006/1, s. 30-32. ISSN 1212-9607.

TAVEL, P. Aktuálnosť témy zmyslu života u dětí a mládeže a možnosti psychologickej práce s ňou. Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, 16, 2009/1, s. 37-42.

WONG, P. T. P., FRY, P. S. (Eds.) The human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical applications. Mahwah, New Jersey - London, Lawrence, Erlbaum Associates, 1998.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html