SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Gender in Social Work - L0076
Title: Gender v sociální práci
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je nastínit genderovou problematiku v rozsahu, aby její znalost umožnila efektivní práci s cílovými skupinami sociální práce. Genderové aspekty v sociální práci jsou zaměřeny na představení pojmu gender, genderové problematiky na obecné úrovni i v souvislosti s oblastmi sociální práce, a především na genderové stereotypy a jejich výskyt v sociální práci. Předmět představuje základní pojmy – gender, genderová identita, genderová role, genderový kontrakt a genderová socializace. Získané znalosti a dovednosti v oblasti genderové problematiky představují základ pro kompetence při realizaci programů moderní sociální práce s postupy respektující genderově korektní přístupy.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Výuka v předmětu, resp. její obsah, je rozložen do pěti obecnějších bloků, které se věnují jak obecným genderovým konceptům a její aplikaci do sociální práce, tak specifické aplikaci genderu do sociální práce. Vymezení pojmu gender, patriarchální dividenda, gender harm, etické konsekvence a problematiky normality (C. Gilligan), esencialistické pojetí genderu, gender jako role, koncept doing gender, přesahy konceptů do sociální práce. Genderová socializace (škola, maskulinity, vývoj genderovaného jedince), genderová socializace a normalita klienta, kde je společenská zakázka sociální práce z hlediska gender. Gender v životě jedinců (gender a emoce, gender a pracovní zařazení, problematika inter-sex, vztah pohlaví a genderu). Gender v sociální práci (je relevantní kategorií pro sociální práci?, feministická sociální práce, genderově senzitivní SP). Gender mainstraming.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost povinné studijní literatury a odpřednášené látky, zpracování zápočtové práce.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
HOCHSCHILD, Arlie R. A Review of Sex Roles Research. American Journal of Sociology, 1975, č. 78, s. 1011-1029. ISSN 00029602.

Doporučená:
HOCHSCHILD, Arlie R. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press, 1983. 307 s. ISBN 0520054547.

HUGHES, Everett C. Dilemmas and Contradictions of Status. American Journal of Sociology, 1945, č. 5, s. 535-559. ISSN 00029602.

KESSLER Suzanne, J. Gender: An Ethnomethodological Approach. The University Of Chicago Press. Chicago London, 1985. ISBN 0-226-43206-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html