SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Advanced Crisis Intervention - L0075
Title: Pokročilá krizová intervence
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 4
Examination process:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: 0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Mgr. Sylvie Stretti
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Výuka v předmětu (resp. praktické nácviky) se opírá o následující rozdělení do bloků. Ke každému bloku je v SIS k dispozici literatura, která je psaná převážně v anglickém jazyce. K úspěšnému absolvování předmětu není nutné, aby student, či studentka ovládali perfektně anglický jazyk. Seznámení se s literaturou ovšem může zvýšit přínosnost výuky pro zapsané studenty a studentky. Výuka je koncipována jako cvičení s minimem teoretického rámce (základní znalost se předpokládá z předmětů Úvod do teorií a metod sociální a charitní práce I. a Teorie a metody sociální a charitní práce II.). Získané znalosti a dovednosti v oblasti krizové intervence představují základ pro kompetence při realizaci programů pokročilé krizové intervence v sociální práci.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Akcent je zadáván na samostatné zkoušení si ve trojicích, ve velké skupině. V rámci výuky se počítá s ukázkovým hovorem lektorů (vyučujících). Hlavním obsahem předmětu je nácvik interakce s klientem v kontextu krizové intervence se specifickým zaměřením na práci s klienty v akutní krizi, se sebevražednými ideacemi a sebevražednými tendencemi. Cílem předmětu není vycvičit z jeho frekventantů a frekventantek pracovníky, jež mají dokonalé znalosti a dovednosti pro práci se sebevražednými tendencemi, ale dát možnost ochutnat v bezpečném prostoru kontakt s tímto tématem, stejně jako předat základní návod na to, co při práci s klientem dělat. Nejedná o alternativu k výcvikům v krizové intervenci.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
bylo upuštěno od podmínka účasti, nicméně studentkám a studentům, kteří o to budou mít zájem bude umožněno absolvovat v dalším AR seminář s praktickým nácvikem.

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
místo nácviku formou společně vedeného hovoru dostanou studentky a studenti nahranou interakci (modelovou, nikoliv reálnou) práce se suicidálním klientem a s ohledem na teoretické modely budou mít za úkol způsob práce pracovníka okomentovat

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
ASPINWALL, L. G. Dealing with Adversity: Self-regulation, Coping, Adaptation, and Health. In. BREWER, M. B., HEWSYTONE, M. Applied Social Psychology. Bleckwell Publishing, 2004, s. 3-27.

DASS-BRAILSFORD, P. A Practical Approach to Trauma. London: SAGE, 2007, s. 93-114.

DROZDOVÁ, K. Čtvero zakotvení a jeho využití v rámci krizové intervence. 2006.

GRANELLO, D. H. A Suicide Crisis Intervention Moder with 25 Practical Strategies for Implementation. Journal of Mental Health Counseling, 32 (3), s. 218-235.

Doporučená:
HAVRÁNKOVÁ, O. Sebevražedná tématika. In VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence: Krize v životě člověka, Formy krizové pomoc a služeb. Praha: Portál, 2002, s. 482-498.

LEWIS, S., ROBERTS, A. R. Crisis Assessment Tolls: The Good, the Bad, and the Available. Brief Treatment and Crisis Intervention. 2001, s. 17-28.

MORROW, C. E., BRYAN, C. J., APPOLONIO, K. K. Emparicially Based Assessment of Suicide Risk. In KUMAR, U., MANDAL, M. K. Suicidal behaviour: Assessment of people-at-risk. New Delhi: SAGE Publication India Pvt, 2010, s. 20-37.

ROBERTS, A. R., OTTENS, A. J. The Seven-Stage Crisis Intervention Model: A Road Map to Goal Attainment, Problem Solving and Crisis Resolution. Brief Treatment and Crisis Intervention. 2005, s. 329-339.

STRETTI, S., KAŇÁK, J. Základní struktura pomáhajícího rozhovoru po telefonu. Odborná příloha časopisu Linka bezpečí, březen 2011, s. 7-8.

ŠPATENKOVÁ, N. Sebevražda. In ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: GRADA, 2004, s. 141-155.

VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence krok za krokem. In VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence: Krize v životě člověka, Formy krizové pomoc a služeb. Praha: Portál, 202, s. 74-113.

YEAGER. K. R., ROBERTS, A. R. Differentiating Among Stress, Acute Stress Disorder, Acute Crisis Episode, Trauma, and PTSD. In ROBERTS, A. R. Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 90-99.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html