SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Work Budgeting, Non-Profit Sector - L0073
Title: Ekonomie pro sociální práci, neziskový sektor
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Cílem výuky předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti třetího pilíře, terciárního sektoru, a to jak ziskových, tak zejména neziskových organizací. Znalosti z oblasti tzv. neziskového (třetího) sektoru mohou studenti využít jako prostředku, jež doplňuje sociální, ekonomické i politické prostředí vyspělých tržních ekonomik z hlediska principu solidarity. Neziskový sektor je prezentován jako prostředek k vyrovnávání přetlaku ekonomických zájmů silných hráčů na trhu. Znalosti a dovednosti studentů pro oblast zejména neziskových organizací jsou základem pro profesní kompetence budoucího sociálního pracovníka.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Cílem neziskových organizací je organizovaná pomoc a podpora potřebných lidí ve všech oblastech společenského života. Základním motivem jejich činnosti není návratnost zálohovaných zdrojů (investic), ale právě solidarita, snaha být užitečný, pomáhat. Zisky, pokud jsou, jsou reinvestovány zpět do předmětu činnosti organizace. Neziskový sektor: charakteristika neziskových organizací, odlišnosti ziskového a neziskového sektoru. Předmět činnosti v neziskovém sektoru. Formy neziskových organizací. Zahraniční spolupráce a otevřená ekonomika.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
KRPÁLEK, Pavel. Základy ekonomie pro sociální pracovníky. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o. Praha, 2010. 111 s. ISBN 978-80-87386-06-4.

SAMUELSON, Paul - NORDHAUS, Warren. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991. 963 s. ISBN 80-205-00192-4.

Doporučená:
ŠRÉDL, Karel. Ekonomie & teolog. Brno: L. Marek, 2006. 294 s. ISBN 80-86263-91-6.

TRNKOVÁ, Jana - KRPÁLEK, Pavel - UHLÍŘOVÁ, Věra. Ekonomika a podnikání I. Praha: Credit, 2001. 269 s. ISBN 80-86392-01-5.

TRNKOVÁ, Jana - KRPÁLEK, Pavel - UHLÍŘOVÁ, Věra. Ekonomika a podnikání II. Praha: Credit, 2001. 472 s. ISBN 80-86392-05-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html