SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Research I - L0067
Title: Sociální výzkum I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Předmět Sociální výzkum I., má sloužit k základnímu seznámení se strukturováním výzkumu, s procesem výzkumné práce, s kvalitativním a kvantitativním výzkumným rámcem a jejími základními charakteristikami. Cílem předmětu je naučit studentky a studenty strukturování výzkumného záměru i plánování, formulování HVO a DVOs, a strukturovat metodologii výzkumu. Způsob tvorby a analýzy dat je cílem výuky navazujícího předmětu Sociální výzkum II. Student disponuje znalostmi a dovednostmi v oblasti vědeckovýzkumné práce, je kompetentní aplikovat různé metody a techniky při sběru dat, získaná data umí zpracovat a odborně interpretovat. Student má po absolvování předmětu kompetenci samostatně realizovat výzkum.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Kvalitativní a kvantitativní výzkum. Výzkumný problém. Zdroje výzkumných problémů. Formulování výzkumné otázky. Postupy kódování, otevřené kódování, kategorizace, záznamy. Axiální kódování. Selektivní kódování, postup konceptualizace příběhu, kategorizace. Pomocné postupy: záznamy a diagramy. Zakotvená teorie.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. V průběhu výuky předmětu je vypracováván výzkumný záměr do podoby formulace hlavních a dílčích výzkumných otázek (případně hypotéz) a předběžného zvážení kontaktování cílové skupiny a potencionálních rizik, včetně etického rozměru práce. Způsob práce: pracuje se v týmech, při nízkém počtu studentů a studentek pak individuálně.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
BAUMOVÁ, D., GOJOVÁ, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: OU v Ostravě, FSS, 2014.

PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2006.

Doporučená:
ALTSON, M., BOWELS, W. Research for Social Workers: An introduction to methods. Crows Nest: Allen and Unwin, 2003.

BABBIE, E. The Practice of Social Research. 2001.

BEM, D. J. Writing the Empirical Journal Artice. In DARLEY, J. M., ZANNA, M. P., ROEDIGER, H. L. The Compleat Academic: A Practical Guide for the Beginning Social Scientist. Washington: APA, 2003.

BRYMAN, A. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004.

COHEN, L., MANION, L., MORRISON, K. Research Methods in Education. London: Routledge, 2007.

GOODWIN. Research in Psychology: Methods and Design. Hoboken: A John Wiley and Sons, 2010.

GROVES, R. M. et al. Survey Methodology. Hoboken: A John Wiley and Sons, 2004.

SUDMAN, S., BRADBURN, N. M., SCHWARZ, N. Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html