SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Work Experience and Supervision I - L0059
Title: Praxe a supervize I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
E-Credits: 4
Examination process:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: 0/4 C [hours/week]
Extent per academic year: 40 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
PhDr. Jan Drahoňovský
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Cílem předmětu je získat a reflektovat odbornou praxi v sociální službě dle 108/2006 Sb., na OSPOD (nebo u kurátorů pro děti a mládež, případně sociálních kurátorů) či v jiném zařízení po dohodě s vedoucí praxí. Aktivní účast v praxích je povinná pro všechny studenty SACH. Absolvování praxe v prvním ročníku má informativní charakter a hlavní činností studenta, v závislosti na typu instituce, je sběr informací, absolvování výcviku u poskytovatele praxe, poskytování sociálních služeb pro klienty. Praxe se realizují dle rozvrhu UK HTF, v minimálním rozsahu 4 hodiny týdně, výstupem je tvorba a prezentace portfolia zkušenostního učení. Student získává znalosti v oblasti legislativního ukotvení sociální práce v systému funkcí sociálního státu, nabývá dovedností při experimentaci se sociálními službami pro různé klientské skupiny a rozšiřuje své kompetence pro kodifikované postupy poskytování sociálních služeb.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Podmínky splnění Praxí a supervizí I, II.:
a) typ zařízení viz výše b) 3 různé cílové skupiny c) výkon praxe v úzké spolupráci s mentorem - odborným sociálním pracovníkem dle 108/2006 Sb. (ne psychologem, pracovníkem v sociálních službách, pedagogem apod.). Na povinných setkáních, jež jsou zveřejňovány v rozvrhu, jsou diskutovány veškeré detaily o plnění praxe a prezentovány vzory formulářů, které je třeba předložit k zápočtu (terminologie, odborné metody a techniky, sebereflexe, práce s úskalími, legislativa). Rozsah praxe: 0/4 h/týdně s doporučením nejméně 40 h/semestr. Platí pravidlo nové studium = nová aktuální praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Absolvování povinného pemza praxe u poskytovatelů sociálních služeb nebo ve státní správě, zpracování deníku z praxe a předložení portfolia výsledků zkušenostního učení.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Povinná:
GEGENBÜHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2010.

HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2012.

VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002.

Doporučená:
HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999.

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003.

KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2000.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.

SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Portál, 2011.

ŠPATENKOVÁ, N. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada, 2012

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována:
Nízkoprahový klub HUSITA, Náměstí barikád 1, 130 00 Praha 3 Žižkov, programy sociální integrace pro etnické menšiny a mládež sociálně znevýhodněnou, odpovědná za praxe Mgr. Lucie Hašková. (smluvně zajištěno)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Parmská 390, 109 00 Praha 10, ředitelka organizace PhDr. Monika Válková valkova@csop-praha15.cz. (smluvně zajištěno)

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Kontaktní osoba pověřena vedením praxe Ing. Hana Prokopová Nesrstová, TF 236 004 176. (smluvně zajištěno)

Adoma o.s., Komunitní centrum se sídlem Na Strži 1683/40 140 00 Praha 4, ředitelka Jitka Zachariášová. (smluvně zajištěno)

Další poskytovatelé sociálních služeb.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html