SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Economics for Social Work - L0057
Title: Ekonomie pro sociální práci
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice základů ekonomie pro sociální pracovníky. Garant předmětu si stanovil nelehký úkol, a to prezentovat problematiku ekonomické teorie srozumitelnou, co možná nejpřístupnější formou jako styl ekonomického myšlení, nikoliv pouze jako tzv. suchou vědu. Pro účely aplikovaných výstupů pro sociální praxi je hlouběji prezentovaná oblast finanční gramotnosti, pak tvorba ekonomického myšlení a jednání, hospodárnost a ekonomická uvážlivost. Dílčí výstupy jsou formulovány na podkladě té ekonomie, která vznikla jako produkt rozporu mezi potřebami lidí a zdroji pro jejich uspokojování. Získané znalosti a dovednosti v oblasti základů ekonomie pro sociální pracovníky představují naprosto nezbytný všeobecný základ pro profesní kompetence sociálního pracovníka.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Předmět a metody ekonomie a ekonomiky. Členění ekonomických teorií, základní ekonomické pojmy: ekonomické subjekty, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy, vstupy a výstupy ekonomiky, potřeby a životní úroveň, výroba a výrobní proces, hospodářský proces, zboží a jeho vlastnosti. Limity produkce a efektivnost. Principy fungování trhu. Selhání trhu. Makroekonomie. Hospodářská politika.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
KRPÁLEK, Pavel. Základy ekonomie pro sociální pracovníky. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o. Praha, 2010. 111 s. ISBN 978-80-87386-06-4.

SAMUELSON, Paul - NORDHAUS, Warren. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991. 963 s. ISBN 80-205-0192-4.

ŠRÉDL, Karel. Ekonomie & teolog. Brno: L. Marek, 2006. 294 s. ISBN 80-86263-91-6.

Doporučená:
TRNKOVÁ, Jana - KRPÁLEK, Pavel - UHLÍŘOVÁ, Věra. Ekonomika a podnikání I. Praha: Credit, 2001. 269 s. ISBN 80-86392-01-5.

TRNKOVÁ, Jana - KRPÁLEK, Pavel - UHLÍŘOVÁ, Věra. Ekonomika a podnikání II. Praha: Credit, 2001. 472 s. ISBN 80-86392-05-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html