SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Work Management - L0056
Title: Management sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 16 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
PhDr. Monika Válková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s terminologií, legislativním zakotvením a dalšími specifiky neziskového sektoru. Jaké jsou problémy a potřeby NNO? Jak zvýšit efektivitu a úspěšnost NNO? Studenti budou seznámeni se zásadami projektové práce, na základě prezentací a návštěv hostů z praxe se uskuteční diskuse a výměnu odborných poznatků. Dále se seznámí se základy manažerské práce (vedení týmu, práce se zdroji, poskytování zpětné vazby, dělení kompetencí, práce s veřejností). V rámci kurzu budou kombinovány rozličné výukové metody včetně interaktivních. Získané znalosti a dovednosti v oblasti managementu představují základ pro profesní kompetence při řízení a realizaci sociální práce jako celku.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Úvod, cíle, tematický plán, pravidla plnění. Nestátní neziskové organizace - vymezení, typy, zákonná opatření. Problémy a potřeby NNO. Efektivita a úspěšnost NNO, projektová práce. Prezentace studentů. Hosté z praxe. Financování NNO. MANAGEMENT a NNO - vymezení a cíle. Ustavení pracovní skupiny studentů. Efektivní řízení a koordinace týmu. Tým - specifika, motivace. Zpětná vazba. Práce s kompetencemi. Public relations. Case management v ČR i v zahraničí. Prezentace, hosté.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
HRONCOVÁ, M. Moderní nezisková organizace. Praha: Ateliér vzdělávání, 2010.

KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada Publishing, 2003.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2002.

LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada, 2011.

MEDLÍKOVÁ, O., ŠEDIVÝ, M. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada Publishing, 2011.

PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, 2011.

Doporučená:
ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O. Public relation, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2012.

TURECKIOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí. Praha: Grada, 2007.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html