SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading and Interpretation of Mystical Hasidic Texts I - L0050
Title: Četba a výklad mystických chasidských textů I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Cílem předmětu Četba a výklad mystických chasidských textů I. a II. je seznámit studenty se specifiky chasidských mystických textů, poukázat na kořeny chasidské varianty kabaly (ať již theosoficky, meditačně či extaticky orientované) a její integrální místo v chasidské životní zkušenosti a v chasidském myšlenkovém světě. Předmět sestává z četby ucelených pasáží vybraných chasidských mystických textů doplňovaných výklady a komentáři. Absolvováním předmětu získává student celkovou orientaci v dané problematice a dále schopnost nazírat ji v širších souvislostech. Student si osvojuje dovednost texty číst, překládat a vykládat s vědomím výše uvedených navzájem se prolínajících kontextů. Vstupní požadavky: Znalost hebrejštiny.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Seznámení s životem a dílem vybraného autora (v případě anonymního díla s dějinami jeho vzniku, strukturou, hlavními tématy a impaktem). Dále celkový rozbor konkrétního díla, jež má být posléze čteno. Četba, překlad a výklad. Důraz je též kladen na poznávání religiózního, nábožensko-právního, historického, společenského a dalších kontextů.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a probrané látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
SCHOLEM, Gershom. Major Trends In Jewish Mysticism. New York: Schocken Books, 1946-1995. 496 s.

Doporučená:
IDEL, Moshe. Hasidism. Between Ecstasy and Magic. New York: State University of New York Press, 1995. 438 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html