Hebrew Mystical and Ethical Texts I - L0048
Title: Hebrejské mystické a etické texty I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Předmět Hebrejské mystické a etické texty I. a II. se zabývá četbou, překladem a interpretací vybraných textů mystického, etického a filosofického charakteru (Bahir, Zohar, spisy Maharala – rabiho Löwa, rabiho Mošeho Chajima Luzzatta apod.). Tyto texty jsou doplňovány studiem novodobých hebrejských publikací, vztahujících se k této problematice (např. G. Scholem, I. Tishby, M. Idel, E. Wolfson, J. Garb aj.). Absolvováním předmětu získává student celkovou orientaci v dané problematice a dále schopnost nazírat ji v širších souvislostech. Student si osvojuje dovednost texty číst, překládat a vykládat s vědomím výše uvedených navzájem se prolínajících kontextů. Vstupní požadavky: Znalost hebrejštiny.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Seznámení s životem a dílem vybraného autora (v případě anonymního díla s dějinami jeho vzniku, strukturou, hlavními tématy a impaktem). Dále celkový rozbor konkrétního díla, jež má být posléze čteno. Četba, překlad a výklad. Důraz je též kladen na poznávání religiózního, nábožensko-právního, historického, společenského a dalších kontextů.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
IDEL, Moše. Kabala: Nové pohledy. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2004. 448 s.

Doporučená:
FERNANDEZ, Miguel Perez. An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew. Brill Academic Pub, 1997. 328 s.

JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. New York, 1886-1903. 1736 s. (mnoho reprintů až do současnosti).

SCHOLEM, Gershom. Major Trends In Jewish Mysticism. New York: Schocken Books, 1946-1995. 496 s.