SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading and Interpretation of the Mishna I - L0047
Title: Četba a výklad Mišny II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Cílem předmětu je poznat místo a smysl kanonické Mišny v korpusu pobiblické židovské literatury, respektive ústní Tóry, pochopit způsob jejího vzniku a její vztahy k TaNaCHu (především k písemné Tóře), Toseftě a Gemaře, aktivně porozumět obsahu jednotlivých mišnajot (četba a překlad jsou pouze prvním stádiem tohoto procesu), u pokročilých studentů pak dosáhnout schopnosti výkladu jednotlivých mišnajot. Student získává teoretické znalosti v oblasti a celkovou orientaci v dané problematice, kterou je schopen vnímat v širších souvislostech. Zároveň si student osvojuje dovednost překládat a vykládat text Mišny. Vstupní požadavky: Znalost hebrejštiny.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Četba kanonické Mišny s komentářem, překlad a výklad. Důraz je kladen na skutečné porozumění probírané halachické problematice a způsobu argumentace a diskuse učenců Mišny (tj. tanaim). Důležitou součástí seminářů je prohloubení znalosti nábožensko-právního, religiózního, historického a dalších kontextů.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a probrané látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
KEHATI, Pinchas. Mishnayot Kehati. Complete 21 volume Boxed Set. Feldheim, 2005. Počet stran neuveden. Například traktát Brachot má 97 stran hebrejského textu. Možno studovat též online (z různých domén).

Doporučená:
STEMBERGER, Günter. Talmud a midraš: úvod do rabínské literatury. Přeložil Petr Sláma. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1999. 448 s. Orig.: Einleitung in Talmud und Midrasch.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html