SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Jewish Mysticism - the Kabbala and Hasidism II - L0045
Title: Židovská mystika – kabala a chasidismus II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Předmět Židovská mystika – kabala a chasidismus I. a II. je rozčleněn do základních okruhů sledujících vývoj židovské mystiky od starověku po současnost; její různé proudy; hlavní představitele; myšlenkový obsah a její vliv na židovskou každodenní existenci. Součástí přednášek je srovnání s křesťanskou a islámskou mystikou, exkurz k heretické mystice sabatianismu a frankismu a snaha o vysvětlení úlohy židovské mystiky při utužování židovské identity. Je přihlíženo k halaše, židovské náboženské filosofii atp. a využíváno výsledků současného bádání religionistiky a psychologie. Absolvováním předmětu získává student orientaci v základních proudech židovské mystiky a schopnost pochopení širších religiózních, historických, sociálních a jiných kontextů. Vstupní požadavky: Základní znalosti ohledně judaismu jakožto náboženství.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
  • Bratrstva židovských mystiků v islámském světě. Vývoj kabaly ve 14. - 15. století. Safedské centrum. Moše Cordovero. Jicchak Luria - život a působení. Jicchak Luria - hlavní témata jeho myšlenkového světa. Luriovi žáci; luriánská kabala. Sabatianismus - hlavní osobnosti; teologie. Frankismus. Východoevropský chasidismus - zrod hnutí, hlavní osobnosti. Myšlenkový svět východoevropského chasidismu. Nejdůležitější chasidské dynastie. Židovská mystika v současnosti. Křesťanská kabala.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
IDEL, Moše. Kabala: Nové pohledy. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2004. 448 s.

SADEK, Vladimír. Židovská mystika. 1. vydání. Praha: Fra, 2003. 220 s.

SADEK, Vladimír. Židovská mystika v Praze: myšlenky a duchovní hodnoty kabaly. Praha: Společnost židovské kultury, 1992. 80 s.

SCHOLEM, Gershom. Davidova hvězda. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1996. 150 s.

SCHOLEM, Gershom. Kabala a její symbolika. 1. vydání. Praha: Volvox Globator, 1999. 188 s.

WINEMAN, Arje (ed.). Mystické příběhy Zoharu. 1. vydání. Praha: Volvox Globator, 1999. 172 s.

Doporučená:
SCHOLEM, Gershom. Major Trends In Jewish Mysticism. New York: Schocken Books, 1946-1995. 496 s.

IDEL, Moshe. Enchanted Chains. Techniques and Rituals in Jewish Mysticism. Los Angeles: Cherub Press, 2005. 246 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html