SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading Synagogue Poetry - L0043
Title: Četba synagogální poezie
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Seminář si klade za cíl rozšířit a prohloubit znalosti vztahující se k problematice židovské synagogální poezie. Během semináře studenti průběžně pracují s vybranými hebrejskými poetickými texty. Po absolvování semináře získá student přehled o židovské liturgické poezii tzv. sefardských a aškenázských komunit jakož i o rozdílech mezi nimi. Požadavkem pro zápis do kurzu je základní znalost hebrejštiny.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Úvod do problematiky, úvod do tzv. metrické poezie. Dunaš ibn Labrat. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků (Šlomo ibn Gabirola, Jehudy ha-Leviho, Abrahama ibn Ezry) I. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků II. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků III. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků IV. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků V. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů španělských židovských básníků VI. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů E. Kallira a aškenázských židovských básníků (Šlomo Jehudy ha-Bavli, Mešulama Kalonyma, r. Šimona z Mohuče, Meira ben Jicchaka) I. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů aškenázských židovských básníků II. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů aškenázských židovských básníků III. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů aškenázských židovských básníků IV. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů aškenázských židovských básníků V. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů jemenských židovských básníků VI. Četba, rozbor, výklad a překlad vybraných poetických textů byzantských židovských básníků.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
překlad vybraného textu (vlastní výběr z textů probíraných v rámci distančního semináře).

Aktivní účast ve výuce - 70 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
zaslání překladu vybraného textu na adresu: Pavla.Damohorska@htf.cuni.cz

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
PETUCHOWSKI, J.: Theology and Poetry: studies in Medieval Piyyut. 153s. London: Routledge & Kegan Paul, 1978. ISBN 0-7100-8334-3.

The Complete ArtScroll Machzor. Mesorah Publications, Ltd., New York 2004.ISBN: 0-89906-876-6. (Vybrané texty.)

WEINBERGER, L. J.: Jewish Hymnography. London: The Littman Library of Jewish Civilization, 2000. 492 s. ISBN 1-874774-37-4.(Vybrané kapitoly.)

Doporučená:
HOLLENDER, E.: Clavis Commentariorum of Hebrew Liturgical Poetry in Manuscript. Leiden: Brill, 2005. ISBN 90-04-14640-7.

HOLLENDER, E.: Piyyut Commentary in Medieval Ashkenaz. New York: Walter de Gruyter, c2008. ISBN: 978-3-11-019664-1.

ZUNZ, L.: Die synagogale Poesie des Mittelalters. Berlin: Julius Springer, 1855.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html