SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Halakhic Aspects of Jewish Traditions and Customs - L0042
Title: Halachické otázky židovských tradic a zvyků
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
V rámci semináře jsou čteny, předkládány a vykládány náboženské právní texty (biblické, mišnické, talmudické, středověké či současné) z oblasti židovských tradic a zvyků. Seminář obsahově koresponduje s přednáškou Židovské tradice I. a II. Seminář si klade za cíl rozšířit a prohloubit znalosti vztahující se k dané problematice na základě studia pramenného materiálu. Student po absolvování kurzu získá přehled o některých právních otázkách židovského náboženství. Požadavkem pro zápis do kurzu je základní znalost hebrejštiny.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Židovské právo, příkazy. Úvod do problematiky, terminologie. Náboženské příkazy: muži a ženy, děti a otroci. Úvod do problematiky. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům určeným ženám. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům k dětskému věku. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům určeným mužům. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům týkajících se manželského a rodinného života. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům, týkajících se některých moderních otázek manželského a rodinného života I. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům, týkajících se některých moderních otázek manželského a rodinného života II. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům, týkajících se náboženské praxe. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům, týkajících se svátečních dnů I. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům, týkajících se svátečních dnů II. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům, týkajících se svátečních dnů III. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům v souvislosti s jinými národnostními a náboženskými skupinami. Otázka rituálu a vzájemných vlivů. Četba, překlad a výklad textů vážících se k náboženským příkazům v souvislosti s jinými náboženskými a etnickými skupinami.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Aktivní účast ve výuce - 70 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
BIALE, R.: Women and Jewish Law. Schocken Books, New York: 1995. 293 s. ISBN: 0-8052-1049-O. (Výběr kapitol.)

Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. ISBN: 978-3-438-05219-3. (Výběr kapitol a veršů.)

GROSSMAN, A.: Pious and Rebellious. Brandais University Press, Waltham 2004. ISBN: 1-58465-391-4. (Výběr kapitol.)

MAIMONIDES, M.: Mišne Tora. Jeruzalém: Bnei Brak : Shabse Frankel, 2004 - 2005. (Výběr textů.)

The Mishnah - a rabbinic commentary to the Six Orders of the Mishnah . General editors N. Scherman, M. Zlotowitz. New York: Mesorah Publications 2004. ISBN: 0899062628. (Výběr textů.)

Talmud bavli. General editor H. Goldwurm. New York: Mesorah Publications 2005. ISBN: 0-89906-700-X.

(Výběr textů.)

Doporučená:
DAMOHORSKÁ, P.: Postavení cizinců v pentateuchu ve vztahu k etice. In VEVERKOVÁ, K. Bible a etika v kontextu doby a myšlení. Chomutov: L. Marek, 2014, s. 83-94. ISBN 978-80-87127-60-5.

DAMOHORSKÁ, P.: Marginalita v současné izraelské společnosti. In SOUKUPOVÁ B., NOSKOVÁ H., BEDNAŘÍK P., Paměť-národ-menšiny-marginalizace-identity I. Praha: FHS UK v Praze, 2013, s. 211-219. ISBN 978-80-87398-43-2.

DAMOHORSKÁ, P. Několik poznámek k právnímu postavení arabské menšiny v současném Izraeli. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2014, vol. 2013, s. 193-202. ISSN 0323-0619.

DAMOHORSKÁ, P.: Umělé oplodnění z hlediska judaismu a Státu Izrael. In: Umělé oplodnění z hlediska českého právního systému, římskokatolické církve a judaismu. In: Theologická revue, vol. 88, no. 2, 2017, s. 163-8.

MEIR BEN BARUCH VON ROTHENBURG: Šeelot u-tšuvot Maharam mi-Rothenburg: Tšuvot, psakim u-minhagim. Jeruzalém: Mosad ha-rav Kook, 1977.. (Doporučené texty)

SIMCHA BEN ŠMUEL: Machzor Vitry. Jeruzalém : Machon Ocar ha-poskim, 2004. (Doporučené texty.)

ZEVIN, S. Y: The Festivals in Halachah, vol. 1 : an Analysis of the Development of the Festival Laws : Yom tov, Rosh hashanah, Yom kippur, Sukkos, Rosh Chodesh, Chanukah, Tu bishvat. Jerusalem : Mesorah Publications, Hillel Press ; 2002. ISBN: 0899069061. (Doporučené texty.)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html