SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar on Synagogue Liturgy II - L0041
Title: Seminář k synagogální liturgii II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Seminář se zabývá především četbou a výkladem liturgických textů v rámci aškenázského ritu. Výběr textů obsahově koresponduje s předmětem Synagogální liturgie I. a II. Vybrané texty se týkají především pořádku židovské liturgie všedního dne a dnů svátečních. Studované texty jsou čteny, překládány a vykládány s pomocí rabínské i moderní vědecké literatury. Student po absolvování semináře získá přehled a základní znalost židovských liturgických textů a židovské bohoslužby.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Četba, výklad a překlad šabatového hymnu Lecha dodi. Četba, výklad a překlad šabatové recitace Šma Jisrael. Četba, výklad a překlad šabatové Amidy a Amidy musafu. Četba, překlad a výklad svátečních liturgických textů Vysokých svátků I. Četba, překlad a výklad svátečních liturgických textů Vysokých svátků II. Četba, překlad a výklad svátečních liturgických textů Poutních svátků I. Četba, překlad a výklad svátečních liturgických textů Poutních svátků II. Četba, překlad a výklad svátečních liturgických textů Poutních svátků III. Četba, překlad a výklad svátečních liturgických textů tzv. významných dnů. Četba, překlad a výklad svátečních liturgických textů tzv. postních dnů. Četba, překlad a výklad svátečních liturgických textů k novému měsíci. Četba, překlad a výklad vybraných reformovaných liturgických textů, komparace s tradiční liturgií. Četba, překlad a výklad liturgických textů k Jom ha-šoa. Četba, překlad a výklad vybraných liturgických textů z pohledu reformního judaismu a feministického hnutí.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
překlad vybraného textu (vlastní výběr z textů probíraných v rámci distančních forem semináře)

  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivní účast ve výuce - 70 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
zaslání překladu vybraného textu na adresu: Pavla.Damohorska@htf.cuni.cz

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
The Complete Art Scroll Siddur: Weekday, Sabbath, Festival - nusach ashkenaz. A new translation and antologized commentary by Rabbi N. Scherman. New York: Menorah Publications, Ltd. 2000. 1043 s. ISBN 0-89906-650-X. (Vybrané texty.)

Doporučená:
DAMOHORSKÁ, P.:Šma Jisra'el. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2006. 150 s. ISBN 80-246-1094-9.

MUNK, E.: Die Welt der Gebete. Erster Band: Kommentar zu den Werktags. Basel: Victor Goldschmidt Verlag, 2004. 298 s. ISBN 3-85705-015-2.

MUNK, E.: Die Welt der Gebete. Zweiter Band: Die Sabbat und Festtagsgebete. Basel: Victor Goldschmidt Verlag, 2004. 357 s. ISBN 3-85705-016-0.

NOSEK, B. - DAMOHORSKÁ, P.: Úvod do synagogální liturgie. 1. vydání. Praha, Karolinum, 2005. 162 s. ISBN 80-246-0986-X.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html