SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Jewish Traditions and Customs II - L0037
Title: Židovské tradice a zvyky II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Přednáškový cyklus Židovské tradice a zvyky II. se zaměřuje především na židovské svátky tvořící nedílnou součást židovského náboženského života. Soustředí se zvláště na židovský kalendář, význam a slavení šabatu, stejně jako na Vysoké, Poutní i tzv. historické a novodobé svátky židovského náboženského roku a postní dny. Studenti jsou seznámeni s historickým vývojem svátků, jakož i se současnou podobou jejich slavení. Po absolvování přednášky získá student základní i rozšířenou znalost židovského náboženského života, jeho vývoje a znalost jeho tradiční i moderní podoby.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Náboženská praxe: rituální omývání a ponořování. Židovská bohoslužba. Synagoga, svitek Tóry. Zásady tzv. kašrutu. Židovský kalendář, jeho podoba, vývoj. Šabat. Vysoké svátky: Roš ha-šana. Vysoké svátky: Jom kipur. Poutní svátky: Pesach. Lag ba-omer. Poutní svátky: Šavuot, Sukot. Tu-bi švat. Významné dny a novodobé sváteční dny. Postní dny. Vývoj židovských svátků a rituálů v průběhu věků. Shrnutí.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Znalost odpřednášené látky a základní studijní literatury.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
distanční ústní zkoušení (Microsoft Teams, Adobe Connect)

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
DAMOHORSKÁ, P.: Manželský obřad v judaismu v průběhu věků. In: Obřady manželství v různých liturgických tradicích. Ed. W. Bugel a kol. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2013, s. 7-30. ISBN: 978-80-244-3822-1.

DAMOHORSKÁ, P.: Pohřební rituály judaismu. In: Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. Ed. W. Bugel a kol. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2015, s. 15-33. ISBN: 978-80-244-4855-8.

NOSEK, B. DAMOHORSKÁ, P., Židovské tradice a zvyky, naklad. Karolinum, Praha, 2016, 258 s. ISBN: 978-80-246-2996-4.

PĚKNÝ, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, naklad. Sefer, Praha, 2001, s. 155-197. ISBN: 80-85924-33-1.

Doporučená:
DAMOHORSKÁ, P.: Umělé oplodnění z hlediska judaismu a Státu Izrael. In: Umělé oplodnění z hlediska českého právního systému, římskokatolické církve a judaismu. In: Theologická revue, vol. 88, no. 2, 2017.

DIVECKÝ, J.: Židovské svátky. Praha: P3K 2005. ISBN: 80-903584-3-8.

GALLEY, S., Das jüdische Jahr. München: C. H. Beck Verlag, 2003. ISBN: 3406494420.

GOLDBERG, S. A.: Crossing the Jabbok. Berkeley: University of California Press 1996. ISBN 0-520-08149-8.

GOLDBERG, S. A.: Dictionnaire encyclopédique du judaisme. Paris: Cerf: Robert Laffont, 1996. ISBN 2-221-08099-8.

GUTMANN, J.: The Jewish Life Cycle. Leiden: E. J. Bril 1987. ISBN 90-04-07892-4.

KANARVOGEL, E.: Jewish Education and Society in the High Middle Ages. Wayne State University Press 1991. ISBN-10: 081432164X.

KOSÁKOVÁ, Eva (ed.), Slovník judaik. Praha: Židovské muzeum 2004. ISBN: 80-85608-64-2.

LAU, J. M.: Praktický judaismus. Praha: P3K 2012. ISBN: 978-80-87343-09-8.

MARCUS, I.: The Jewish Life Cycle. Seattle: University of Washington Press 2004. ISBN 0-295-98441-4.

MARCUS, I.: The Rituals of Childhood. New Haven: Yale University Press, 1996. ISBN 978-0-300-07658-5.

VRIES, S. Ph de.: Jüdische Riten und Symbole. Wiesbaden: Fourier Verlag AG, 1988. ISBN 3-921695-58-9.

WAGSCHAL, S.: The Practical Guide to Kashrus. New York: Pelican Publishing 2004. ISBN: 1-932443-00-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html