SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Haggadic Midrash and the History of Reception in Rabbinical Literature of the Middle Ages and the Renaissance I - L0034
Title: Hagadický midraš a jeho dějiny recepce v rabínské literatuře středověku a renesance I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Biernot, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Cílem tohoto předmětu je seznámení s midrašem a agadou rabínské literatury jako žánry v jejich původním kontextu, a následně jak byly recipovány a interpretovány středověkými nebo renesančními židovskými učenci. Mezi tyto osobnosti patří např. Jicchak ben Moše Arama z 15. století, především pak rabi Jehuda Loew ben Becalel, známý též jako pražský Maharal ze 16. století. Kurz spočívá v četbě, překladu z originálního jazyka a následovné interpretace přečtených pasáží.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Midraš a agada jako specifické žánry rabínské literatury; jejich rysy a klasické sbírky. Vybrané příklady midraše a agady z Talmudu a sbírek midrašů. Recepce ve středověku. Četba vybraných pasáží z komentáře k Pentateuchu Jicchaka z Aramy.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Pravidelná docházka a aktivní účast; příprava před každou hodinou: seznámení se zadaným úsekem textu po jazykové i obsahové stránce.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
ARAMA, Yitzhak. Akeydat Yitzchak: Commentary of Rabbi Yitzchak Arama on the Torah. Translated and condensed by Eliyahu Munk. 2 volumes. New York: Lambda Publishers. 2001. ISBN 965-7108-30-6.

MAHARAL, mi-Prag. Beer ha-Gola. Bnej Brak. 1980.

MAHARAL, mi-Prag. Tiferet Jisrael. Bnej Brak. 1980.

NEUSNER, Jacob. Judaism and the interpretation of scripture: introduction to the rabbinic midrash. Peabody: Hendrickson, 2004. X, 230 s. ISBN 1-56563-706-2.

Doporučená:
STEMBERGER, Günter. Talmud a midraš: úvod do rabínské literatury. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1999. 448 s. ISBN 80-7021-301-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html