SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading and Interpretation of Selected Medieval Jewish Philosophical Texts I - L0032
Title: Četba a výklad vybraných textů ze středověké židovské filozofie I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Biernot, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem tohoto předmětu je seznámení s původně arabsky psanou židovskou středověkou nábožensko-filozofickou literaturou a nabytí schopnosti její četby prostřednictvím středověkých, ale i současných hebrejských překladů. Kurz se soustředí na stěžejní témata, v nichž se prolínají principy židovského náboženství s dědictvím antické filosofie, zprostředkovaným islámskými filosofickými školami: otázka boží bytnosti a božích atributů, boží prozřetelnosti a vševědoucnosti, etiky, eschatologie, a konečně židovské středověké spirituality obecně. S těmito tématy se student setká prostřednictvím vybraných pasáží ze spisů Emunot ve-Deot Saadji Gaona, Chovot ha- Levavot Bachji ibn Pakudy a More Nevuchim Maimonida.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Pravidelná četba a překlad následujících děl: Saadja Gaon: Emunot ve-Deot: úvodní kapitola a traktát systematizující dosavadní rabínskou eschatologii; Bachja ibn Pakuda: Sefer Chovot ha-levavot: úvodní kapitola.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.01.2018)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Pravidelná docházka a aktivní účast. Příprava před každou hodinou: seznámení se zadaným úsekem textu po jazykové i obsahové stránce.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
GAON, Saadja, rabi. Ha-nivchar be-Emunot ve-Deot. Přeložil J. Kapach. Jerusalem, 2005. 352 s.

GAON, Saadya. The Book of Doctrines and Beliefs. Translated and Abridged by Alexander Altmann; New Introduction by Daniel H. Frank. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 2002, 194 s. ISBN 0-87220-639-4.

PAKUDA, Bachja, ibn. Sefer Chovot ha-Levavot. 2 Volumes Z arabštiny do hebreštiny přeložil Jehuda ibn Tibbon; anglický překlad M. Hyamson. Jeruzalém a New York: Feldheim Publishers. 1986.

MAJMON, Moše ben, rabenu. More Nevuchim. Přeložil Šmuel ibn Tibbon; s komentáři Efodiho, Crescase a Abravanele, Jeruzalém 1970.

MAJMON, Moše ben, rabenu. More Nevuchim. 2 Volumes. Přeložil M. Schwarz. Tel-Aviv, 2002. 842 s. ISBN 9657241014.

MAIMONIDES, Moses. The Guide of the Perplexed. Volume 1. Translated Shlomo Pines. Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press, 1963. XXXIV, 232 s. ISBN 0-226-50230-9.

MAIMONIDES. The Guide of the Perplexed. Volume 2. Translated with an introduction and notes by Shlomo Pines; with an introductory essay by Leo Strauss. Chicago: The University of Chicago, 1979-1981. 236-658 p. ISBN 0-226-50231-7

Doporučená:
SCHWEID, Eliezer. The Classic Jewish Philosophers: From Saadia Through the Renaissance. Leiden and Boston: Brill. 2008. ISBN: 978-90-04-16213-8

GUTTMAN, Julius. Die Philosophie des Judentums. Berlin: 2000. 448 s. ISBN 3-934-658-016.

MALTER, Henry. Saadya Gaon - His Life and Works. Philadelphia, 1921. 446 s.

SEESKIN, Kenneth (ed.). The Cambridge Companion to Maimonides. New York: Cambridge University Press, 2005. 422 s. ISBN 0-521-81974-1.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html