SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading and Interpretation of Selected Specialised Texts - L0031
Title: Četba a interpretace vybraných odborných textů
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Biernot, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalosti moderní hebrejštiny užívané v akademických titulech z oboru judaistiky publikovaných v Izraeli, prostřednictvím četby vybraných kapitol z monografií nebo článků. Součástí společné četby je rovněž diskuze nad tématem. Student tak získává informace o posunech v bádání o daném tématu. Vybrané texty pocházejí z děl o židovské náboženské filozofii, mystice a také židovských dějinách. V rámci předmětu si student prohlubuje své znalosti současné moderní hebrejštiny.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Pravidelná četba a překlad děl ve dvou základních tematických okruzích: Židovská náboženská filozofie a mystika v současné hebrejsky psané akademické literatuře; židovské dějiny v současné hebrejsky psané akademické literatuře.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.01.2018)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Pravidelná a aktivní účast. Příprava před každou hodinou: seznámení se zadaným úsekem textu po jazykové i obsahové stránce.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Povinná:
FRISCHMAN, Ašer. Ha-aškenazim ha-rišonim: Toldot ha-jehudim be-eropa ha-cfonit merešit hitjašvutam ad praot 1096. Tel-Aviv: Hocaat ha.kibuc ha-meuchad. 2008. 666 s. ISBN 003100044 5

IDEL, Moše. Šlemujot bolot: Kabala u-faršanut. Tel-Aviv: Jediot Acharonot. 2012. 695 s. ISBN 978-965-482-696-9.

Doporučená:
IDEL, Moše. Absorbing Perfections: Kabbalah and Interpretation. Yale: Yale University Press, 2002. ISBN 9780300083798.

CHAZAN, Robert. Židé středověkého západního světa. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0138-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html