SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Ivrit V - L0027
Title: Ivrit V.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Biernot, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Tento kurz navazuje na předcházející kurzy moderní hebrejštiny. Doplňuje znalosti z oblasti morfologie, syntaxe nebo lexikologie či idiomatiky. Důraz je kladen na poslední dva aspekty gramatiky, neboť v tomto předmětu jde o to, aby si studenti osvojili širší slovní zásobu odpovídající středně-pokročilé znalosti jazyka, a byli schopni samostatně pracovat s náročnějšími texty moderní hebrejštiny, a v menší míře také rozumět mluvenému projevu. Z tohoto důvodu se v hodinách pracuje maximálně s texty různých žánrů, které jsou analyzovány z gramatického hlediska po různých stránkách. Nechybí rovněž práce s audiovizuálními materiály.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Doplnění znalostí tvarosloví slovních druhů, především vybraných skupin sloves (tzv. slabá slovesa). Četba a analýza textů (žurnalistika, odborná literatura s judaistickou tématikou, výňatky z moderní izraelské beletrie).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.01.2018)

Pravidelná a aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Vypracování domácích úkolů.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
KEDAR, Nira. Netiot ha-poal. Tel-Aviv, 1994.

MAADIA, M. Le-hacliach be-ivrit bet - le-mitkadmim. Jerusalem, 2005.

ZILBERMAN, Shimon. The Compact Up-To-Date English-Hebrew Hebrew-English Dictionary. Jerusalem, 1996.

Novinové články z deníku Ha-Arec, výňatky z izraelské beletrie, dokumentární filmy z YouTube.

Doporučená:
BEN-GIDI, D. The Treasure of Hebrew Idioms and Expressions (Audio-CD), Jerusalem, 2004. ISBN 0967972647.

KADMAN, Edna. Hebrew with Pleasure: Without a Teacher's Help. Jerusalem: S. Zack, 2006. 374 s. ISBN 00410002290.

LEIBOVITZ, J. Ševa šanim šel sichot al parašot ha-šavua. Jerusalem, 2000.

Články s judaistickou tématikou na: http://www.a7.org/ a http://www.haaretz.co.il/

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html