SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Ivrit III - L0025
Title: Ivrit III.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Studenti získají základní a pokročilou znalost hebrejského jazyka. Seznámí se se všemi slovesnými třídami v přítomném, minulém a budoucím čase, s úplnou gramatikou vztahující se k podstatným jménům, zájmenům, přídavným jménům, příslovcím, číslovkám. Jsou seznámeni s tzv. sufixy a s předložkami se sufixy. Součástí kurzů je četba nejprve jednoduchých a posléze složitějších hebrejských textů včetně textů krásné i odborné literatury, písňových textů (včetně jejich poslechu) a básní.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Minulý čas kalových sloves. Minulý čas sloves třetí alef, ajin a hei. Minulý čas slovesa „být“. Minulý čas slovesa „mít“ a „moci“. Minulý čas pielových sloves. Minulý čas pualu. Předložky „el“ a „al“ se sufixy. Minulý čas hifílu. Minulý čas hofalu/hufalu. Barvy. Minulý čas hitpaelu. Minulý čas nifalu. Předložka „tachat“ se sufixy. Předložky „lifnej a acharej“ se sufixy. Předložka „im“ se sufixy.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.01.2018)

Aktivní účast na seminářích a znalost probírané látky. 70 % účast na výuce, 70 % úspěšnost v závěrečném zápočtovém testu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
CHAYAT, Sh., Israeli, S., Kobliner, H. Hebrew from Scratch (Ivrit min ha-hatchala), Part I. Academon 2007. 524 s. ISBN 978-9653501126.

CHAYAT, Sh., Israeli, S., Kobliner, H. Hebrew from Scratch (Ivrit min ha-hatchala), Part II. Academon 2000. 403 s. ISBN 9786965350626.

Doporučená:
BEN-GIDI, D. The Treasure of Hebrew Idioms and Expressions (Audio-CD), Jerusalem, 2004. ISBN 0967972647.

KADMAN, Edna. Hebrew with Pleasure: Without a Teacher's Help. Jerusalem: S. Zack, 2006. 374 s. ISBN 00410002290.

Dále: články s judaistickou tématikou na: http://www.a7.org/

http://www.haaretz.co.il/

Doporučené slovníky:

Langenscheidt Handwörterbuch Hebräisch-Deutsch. Berlin: Langenscheidt 2004. ISBN: 3-468-04161-6.

Langenscheidt Handwörterbuch Deutsch-Hebräisch. Berlin: Langenscheidt 1980. ISBN: 3-468-04165-9.

LEVY, Y.: Oxford English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary. Kernermann Publishing 1999. ISBN:10 9653070274.

The Oxford English-Hebrew Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1998. ISBN: 0-19-860172-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html