SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Biblical Hebrew IV - L0020
Title: Biblická hebrejština IV.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 14 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Marie Roubalová, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)
Cílem předmětu Biblická hebrejština IV. je probrat a procvičit gramatiku a syntax biblické hebrejštiny v takové míře, aby studenti byli schopni gramaticky rozebrat a přeložit (z hebrejštiny do češtiny) slovní spojení, věty a vybrané texty Tanachu. Výuka probíhá formou výkladu gramatiky na hodinách kombinovaného se samostudiem doma podle Učebnice biblické hebrejštiny (WEINGREEN, Jacob.). Probraná gramatika je zároveň procvičována formou společné četby a překladu cvičení na hodinách a formou individuální domácí práce (materiály: cvičení z „Učebnice biblické hebrejštiny“, doplňkové pracovní listy a tabulky, vybrané texty Tanachu). Pro zápis do předmětu je stanoven vstupní požadavek úspěšného splnění předmětu Biblická hebrejština III. Během studia předmětu získává student komplexní znalosti v oblasti biblické hebrejštiny (hebrejské písmo, fonologie, syntax, morfologie, slovní zásoba). Student si v rámci výuky osvojuje dovednost číst, analyzovat a s pomocí slovníku překládat hebrejský biblický text. Komplexní znalost biblické hebrejštiny získaná absolvováním studijního předmětu umožňuje studentovi analyzovat a překládat hebrejské biblické texty, poskytuje studentovi vhodné podmínky pro studium v oblasti biblické teologie a judaistiky a pokládá základ pro studium dalších jazyků spojených s biblickou hebrejštinou.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Silná slovesa v hitpaelu. Silná slovesa druhé a třetí hrdelnice v hitpaelu. Procvičování silných sloves v hitpaelu. Silná slovesa v hifilu. Silná slovesa první a třetí hrdelnice v hifilu. Procvičování silných sloves v hifilu. Silná slovesa v hofalu. Silná slovesa první a třetí hrdelnice v hofalu. Procvičování silných sloves v hofalu. Souhrnné opakování hitpaelu, hifili a hofalu silných sloves. Vybraná slabá slovesa v hitpaelu. Vybraná slabá slovesa v hifilu. Vybraná slabá slovesa v hofalu. Souhrnné opakování silných a slabých sloves v kalu, nifalu, pielu, pualu, hitpaelu, hifilu a hofalu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Předmět je zakončen zkouškou formou testu. Test je hodnocen podle bodového systému (maximální počet bodů je 100), k úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba získat minimálně 60 bodů: prezence 10 bodů, aktivita na hodinách a domácí příprava (prověřena deseti průběžnými testy) - 10 bodů, závěrečný test - 80 bodů.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
WEINGREEN, Jacob. Učebnice biblické hebrejštiny. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2003. 358 s. ISBN 80-246-0623-2.

Doporučená:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Quae antea cooperantibus A. Alt, O. Eißfeldt, P. Kahle ediderat R. Kittel. Editio funditus renovata adjuvantibus H. Bardtke, W. Baumgartner, P. A. H. de Boer, O. Eißfeldt, J. Fichtner, G. Gerleman, J. Hempel, F. Horst, A. Jepsen, F. Maass, R. Meyer, G. Quell, Th. H. Robinson, D. W. Thomas cooperantibus H. P. Rüger et J. Ziegler ediderunt K. Elliger et W. Rudolph. Textum Masoreticum curavit H. P. Rüger. Masoram elaboravit G. E. Weil. Editio quinta emendata opera A. Schenker. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. LXXI, 1574 s. ISBN 3-438-05219-9.

GESENIUS, Wilhelm. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 17. vydání. Berlin: Springer, 1962. XIX, 1014 s.

KLÍMA, Otakar - SEGERT, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1956. 306 s.

PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko - český slovník ke Starému zákonu. 4. vydání. Praha: Kalich, 2006. 192 s. ISBN 80-7017-029-8.

PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vydání. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html