SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Biblical Aramaic II - L0016
Title: Biblická aramejština II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Předmět Biblická aramejština I. a II. se zaměřuje na výuku gramatiky biblické aramejštiny, na výklad ohledně podobností a odlišností existujících mezi tímto stádiem aramejštiny a pozdějšími vrstvami aramejského jazyka (případně mezi různými aramejskými dialekty atp.) a upozornění na podobnosti a odlišnosti existující mezi biblickou aramejštinou a biblickou hebrejštinou. Předmět je vhodný pro studenty judaistiky a teologie, neboť je úvodem do studia dalšího biblického jazyka, jehož různé vrstvy se staly jakousi lingua franca Blízkého východu, jejich ohlasy nacházíme v rané literatuře křesťanství a samozřejmě jsou jimi psány Talmudim a další stěžejní díla rabínské literatury. Nedílnou součástí probírané látky je četba aramejských biblických textů (úryvky z knih Genesis, Jeremjáš, rozsáhlé pasáže z knih Daniel a Ezdráš). Absolvováním předmětu získává student komplexní znalosti biblické aramejština a osvojuje si dovednost rozumět studovanému aramejskému biblickému textu, správně jej číst, smysluplně překládat a posléze jej vykládat (důraz je kladen na doslovný výklad, a dále na znalost židovské tradiční interpretace). Vstupní požadavky: Alespoň elementární znalost biblické hebrejštiny.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Četba aramejských biblických textů (úryvky z knih Genesis, Jeremjáš, rozsáhlé pasáže z knih Ezdráš a Daniel).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a probrané látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (27.12.2017)
Povinná:
ELLIGER, Karl - RUDOLPH, Wilhelm - Schenker, Adrian (ed.). Biblia Hebraica Stuttgartensia. 5. vydání. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. LXXII, 1574 s. (aramejské pasáže - viz výše).

KLÍMA, Otakar - SEGERT, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1956. 306 s.

Doporučená:
GESENIUS, Wilhelm. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 17. vydání. Berlin: Springer, 1962. XIX, 1014 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html