SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Auxiliary Research Activities - KVAR809
Title: Doplňková vědecká činnost
Guaranteed by: Dean's Office KTF (26-KTF)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/1 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Roman Štec (19.12.2017)
Povinnost splnit minimálně jedenkrát každou z těchto povinností: žádost o grant, publikace článku v recenzovaném
periodiku nebo kapitoly v recenzované monografii nebo příspěvku v recenzovaném sborníku, aktivní účast na
konferenci s mezinárodní účastí, studijní zahraniční pobyt nebo odborná stáž.
(doporučuje se zapsat ve 3. ročníku)

Získání zápočtu: Po splnění jednotlivých povinností během 3 let řádného studia, postupně evidováno v
každoročních závěrečných hodnoceních studia.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html