SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Spiritual Currents in Modern 2 - KVAR109
Title in English: Duchovní proudy v moderní literatuře 2
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KLIT010
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.
Incompatibility : KLIT010
Is incompatible with: KLIT010
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)
1. Úvodní hodina
2. Antijudaizmus a antisemitizmus v katolické literatuře
3. Čeští katoličtí intelektuálové a Jaroslav Durych
4. Ruralizmus a jeho představitelé
5. Katolická spirituální poezie
6. Katolický román: Karel Schulz, Jan Čep a Zdeněk Kalista
7. Osobnost Bohuslava Reynka
8. Katolická literatura po druhé světové válce
9. Represe proti katolickému milieu v 50. letech 20. století
10. Katolíci v exilu a jejich literární život
11. Katolicizmus zpět na literární scéně – 60. léta 20. století
12. Katolická literatura v období normalizace
13. Katolická literatura po roce 1989
14. Závěrečné shrnutí
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)

doporučená literatura

BALAJKA, Bohuš a kol., Přehledné dějiny literatury, II., P 1995.

BURIÁNEK, František, Česká literatura první poloviny XX. století, P 1981.

ČERVENKA, Miroslav a kol., Slovník básnických knih, Praha 1990.

HOMOLOVÁ, Květa a kol., Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století. Slovníková příručka, Praha 1982.

PEŠAT, Zdeněk, STROHSOVÁ, Eva, Dějiny české literatury, IV., Praha 1995.

POHORSKÝ, Miloš, Dějiny české literatury, III., Praha 1961.

PUTNA, Martin C., Česká katolická literatura 1848-1918, P 1998.

NOVÁK, Jan V., NOVÁK, Arne, Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, Olomouc 1936.

LEHÁR, Jan a kol., Česká literatura od počátků k dnešku, P 2006.

PAPOUŠEK, Vladimír a kol., Dějiny nové moderny, I.-III., P 2010-2017.

PECHAR, Jiří, Dvacáté století v zrcadle literatury, P 1999.

SVOZIL, Bohumil, Česká literatura ve zkratce, III., P 2000.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (31.01.2019)

písemný test v rozsahu zmíněné struktury kurzu či aktivní vystoupení na přednášce (referát) + ústní zkouška

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html